News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Corporate News

20 April 2018

ก่อนทำความรู้จักนวัตกรรม DNA Testก่อนทำความรู้จักนวัตกรรม DNA Test


ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า มนุษย์แต่ละคนมี DNA ที่ต่างกัน ซึ่ง DNA นี่แหละเป็นตัวกำหนด รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ตอบสนองต่ออาหาร ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ และเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์แต่ละคน ด้วยเหตุนี้ N Health ผู้นำในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร จึงได้มีการศึกษาและนำเอานวัตกรรมการตรวจ DNA มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยทั้งในวันนี้และอนาคต
 
DNA Test คืออะไร?

คือการตรวจวิเคราะห์ยีน (ซึ่งยีนเป็นลำดับ DNA ที่มีการทำงานในร่างกาย) เพื่อวิเคราะห์สมรรถภาพพื้นฐานของร่างกาย ว่าร่างกายของคุณถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหน ต้องดูแลตัวเองอย่างไร หรือแม้กระทั่ง ความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ ประสิทธิภาพของการนำออกซิเจนไปใช้ ระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกาย ความทนทานของกล้ามเนื้อ หรือพละกำลังของร่างกาย และยังสามารถวิเคราะห์ได้ ถึงสุขภาพองค์รวม ว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานของคุณเป็นอย่างไร การตอบสนองต่อการอักเสบ หรือความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ นั้นเอง

ด้วยการตรวจ DNA Test จะสามารถทำให้คุณเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของร่างกาย สามารถรู้ถึงขีดความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของร่างกายได้มากขึ้น นำไปสู่การดูแลสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของร่างกายได้ดีที่สุด เพื่อให้คุณสามารถวางแผนดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้ และป้องกันความเสี่ยงในการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

BACK

Corporate News

16 May 2018

ชาวชุมพรเฮ! N Health จัดแพคเกจตรวจสุขภาพ

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health ชวนชาวชุมพรมาดูแลสุขภาพทั้งครอบครัว ด้วยโป...

MORE

Corporate News

13 April 2018

อยู่อย่างไรให้เป็นสุข ตรวจสุขภาพประจำปี สิ่งดีๆ สำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันผุ้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขี้...

MORE

Corporate News

16 May 2018

ชาวชุมพรเฮ! N Health จัดแพคเกจตรวจสุขภาพ

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health ชวนชาวชุมพรมาดูแลสุขภาพทั้งครอบครัว ด้วยโป...

MORE

Corporate News

13 April 2018

อยู่อย่างไรให้เป็นสุข ตรวจสุขภาพประจำปี สิ่งดีๆ สำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันผุ้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขี้...

MORE

Corporate News

01 April 2018

BDMS ดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร รู้ก่อนป่วย … ตรวจเลือดป้องกันโรคที่ N Health

เพราะการป้องกันดีกว่ารักษา การรู้ตัวล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยจึงเป็นสิ่งที่คนในยุคนี้ให้คว...

MORE