News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Media Kits

27 June 2018

อะไรจะดีไปกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ได้มั่นใจในสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้น ก็จะเริ่มมีความเสี่ยงในโรคภัยต่างๆ มากขึ้น การตรวจสุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุนั้นเปรียบเสมือนการตรวจสอบว่าปัจจุบันสุขภาพยังดีอยู่หรือไม่ และมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือไม่ เพื่อที่จะได้ป้องกันหรือรักษาได้อย่างถูกต้อง

ทนพ.ญ. กัญจนา  สาเอี่ยม ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health เผยว่า การตรวจสุขภาพเป็นประจำ มีความจำเป็นเพราะเป็นการตรวจค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยปรับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจสุขภาพที่มีประโยชน์จะต้องเป็นการตรวจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน มากกว่ามุ่งรักษา และควรเลือกการตรวจเฉพาะที่มีประโยชน์ เหมาะกับเพศและวัย ดังนั้นความสำคัญของการตรวจสุขภาพจึงไม่ใช่อยู่ที่การตรวจทางห้องปฏิบัติการมากๆ หรือใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งในปัจจุบันสถานพยาบาลหลายแห่งจะมีชุดการตรวจสุขภาพหลายแบบ และใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่นำเข้าจากต่างประเทศ ถ้าตรวจหลายอย่างค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้น แท้จริงแล้วการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับอายุ และเพศ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคน เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงมีคำถามว่า “ควรตรวจอะไรบ้างในการตรวจสุขภาพประจำปี” เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอแนวทางการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ไทย ซึ่งระบุว่าการตรวจสุขภาพจะต้องครอบคลุม 3 ประเด็น คือ การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกาย โดยผู้ตรวจจะต้องให้ข้อมูลประวัติทั่วไป ลักษณะการทำงาน โรคประจำตัว ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว พฤติกรรมการบริโภค ประวัติการใช้ยาและสารเสพติด พร้อมทั้งตรวจร่างกาย ด้วยการ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดสะโพก ตรวจชีพจร ความดันโลหิต  และการคลำเต้านมเพื่อค้นหาก้อนเนื้อที่อาจเป็นมะเร็งเต้านม สำหรับผู้ที่ที่อายุมากกว่า 40 ปี ควรตรวจทวารหนัก ทุก 3-5 ปี และควรตรวจสายตา สำหรับเพศหญิง ควรตรวจเต้านม ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการตรวจพิเศษอื่นๆ ที่อาจเกิดเนื่องมาจากภาวะเสื่อมของร่างกาย ได้แก่ การตรวจการได้ยินหรือการตรวจหู การตรวจตาเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อโดยเฉพาะต้อหินและต้อกระจกที่พบมากในผู้สูงอายุ และ การตรวจเหงือกและฟัน

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี จะมีการตรวจเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง การตรวจระดับไขมันในเลือด การเอ็กซเรย์ปอด และ อายุ 40 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่อายุ อายุ 40 ปีขึ้นไป จะตรวจเหมือนกับผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี และมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่ม ดังนี้ การตรวจน้ำตาลในเลือด เป็นการประเมินว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงเกิดหรือไม่ซึ่งแสดงถึงภาวการณ์เป็นโรคเบาหวานหรือเสี่ยงต่อการเป็น การตรวจความหนาแน่นของกระดูก ควรตรวจในหญิงที่หมดประจำเดือนแล้วเพื่อประเมินภาวะกระดูกพรุน การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยวิธี Mammogram การตรวจมะเร็งลำไส้โดยตรวจเลือดในอุจจาระ การตรวจความบกพร่องของต่อมธัยรอยด์ การตรวจคลื่นหัวใจ เพื่อดูการทำงานของหัวใจและภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ การตรวจระดับครีอะตินีนในซีรัม เพื่อดูภาวะไตวายเรื้อรัง สำหรับการตรวจที่ไม่แนะนำให้ทำคือ การตรวจอัลตราซาวนด์ท้อง และการตรวจหาเซลมะเร็ง ซึ่งการตรวจเหล่านี้จะทำก็ต่อเมื่อการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นพบว่ามีภาวะเสี่ยง ซึ่งแพทย์จะสั่งให้ตรวจเพิ่มภายหลังจากที่ทราบผลการตรวจสุขภาพตามรายการข้างต้นก่อน

การให้คำปรึกษาแนะนำ โดยทั่วไปในการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นจะเป็นการให้คำแนะนำตามปัจจัยเสี่ยงที่ตรวจพบจากการสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วพบว่ามีปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการให้คำแนะนำจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการรับประ ทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน การงดสูบบุหรี่ และงดดื่มสุรา ตลอดจนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (สำหรับผู้หญิง)

สำหรับ N Health จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพคู่สำหรับผู้สูงวัย พร้อมรับคำปรึกษาจากนักเทคนิคการแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
 nhealth.nspaceshop.com หรือ 02-762-4000

BACK

Media Kits

31 October 2018

งานที่คุณรัก…รักคุณหรือเปล่า?

เช็คได้จากร่างกายของคุณ อย่าให้งานทำร้ายคุณด้วยความเครียด สังเกตร่างกายให้ดี เพื่อสุขภาพที่ด...

MORE

Media Kits

18 October 2018

สถิติมีไว้แชร์... แต่ก่อนทำลายสถิติ เช็คร่างกายก่อน

N Health เข้าใจว่า หนึ่งในชัยชนะของนักวิ่งมาราธอนเช่นคุณ คือการทำลายสถิติที่คุณเคยทำได้ และต้...

MORE

Media Kits

31 October 2018

งานที่คุณรัก…รักคุณหรือเปล่า?

เช็คได้จากร่างกายของคุณ อย่าให้งานทำร้ายคุณด้วยความเครียด สังเกตร่างกายให้ดี เพื่อสุขภาพที่ด...

MORE

Media Kits

18 October 2018

สถิติมีไว้แชร์... แต่ก่อนทำลายสถิติ เช็คร่างกายก่อน

N Health เข้าใจว่า หนึ่งในชัยชนะของนักวิ่งมาราธอนเช่นคุณ คือการทำลายสถิติที่คุณเคยทำได้ และต้...

MORE

Media Kits

11 October 2018

อิ่มบุญอิ่มสุขภาพกับ 5 เทคนิค ที่ทำให้คุณกินเจได้บุญเต็มอิ่มครบ 10 วัน

เจปีนี้ N Health ขออยู่เคียงข้างอิ่มบุญอิ่มสุขภาพดีๆ ไปพร้อมกับคุณ เพราะเข้าใจว่า บางคนอาจยอม...

MORE