News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Media Kits

07 February 2019

สูดฝุ่นละอองเสี่ยงโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและโลหะหนัก


ในช่วงที่อากาศแปรปรวนเสมือนมีหมอกปกคลุม บางครั้งอาจไม่ใช่หมอกแต่เป็นฝุ่นละอองที่มีปริมาณมากเกินค่ามาตรฐาน ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ ควรต้องระวังและใส่ใจดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ง่าย

ทนพญ. กัญจนา สาเอี่ยม ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) กล่าวว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีปริมาณมากเกิน ค่ามาตรฐานในอากาศรอบๆ ตัวเรา อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คิด จริงๆ แล้วปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลักของคนเมืองมาอย่างยาวนาน โดยฝุ่นละอองที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ได้แก่ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เมื่ออนุภาคฝุ่นเหล่านี้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจจะทำให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อเยื่อปอด หากได้รับเข้าไปปริมาณมากหรือติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดการสะสมเป็นพังผืดหรือแผล ทำให้สมรรถภาพปอดเสื่อม หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง ส่งผลให้มีอาการหอบหืด สำหรับกรณีที่อนุภาคฝุ่นมีการปนเปื้อนเชื้อโรค อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ถ้ามีโลหะหนักหรือสารเคมีปนเปื้อนบนอนุภาคฝุ่น จะทำให้ได้รับอันตรายจากโลหะหนักหรือสารเคมีเหล่านั้นด้วย

โดยอาการไข้หวัดใหญ่  เป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อย อาการทั่วไปของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ น้ามูกไหล เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ มีไข้ นอกจากนี้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากปอดบวม โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุหรือที่มีภูมิคุ้มกันต่า อาจมีอาการรุนแรงที่ส่งผลให้เสียชีวิตได้

ดังนั้นผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจควรปฏิบัติตัวโดยการหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นได้อย่างเหมาะสมและสวมใส่ได้อย่างถูกวิธี ควรติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิด และหากเกิดความผิดปกติกับร่างกายควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที  นอกจากนี้เรายังสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้ เช่น ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อไม่ให้ปล่อยควันดำ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น ไม่เผาขยะมูลฝอยหรือหญ้า และร่วมกันรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นด้วย

​สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ N Health ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อที่เป็นสาเหตุ ของโรคระบบทางเดินหายใจด้วยวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป และด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค Multi-plex PCR และ Multiplex Real-time PCR ซึ่งสามารถตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุได้พร้อมกันหลายชนิด ทั้งยังมีความไวและความจำเพาะสูง โดยสามารถตรวจครอบคลุมแบคทีเรียก่อโรคทางเดินหายใจ 6 ชนิด และไวรัส 16 ชนิด และสามารถระบุเชื้อที่เป็นสาเหตุได้ ทาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และลดโอกาสการเกิดเชื้อดื้อยาได้ นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในเลือดและปัสสาวะด้วยเทคนิค Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) เพื่อใช้ประเมินปริมาณการสัมผัสหรือการได้รับโลหะหนักชนิดต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย สอบถามข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัยและการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมที่ 02-762-4000 

BACK

Media Kits

14 June 2019

ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้นด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ

โรคซิฟิลิส เป็นกามโรคชนิดหนึ่งเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum ปัจจุบันกำลังกลับมาระ...

MORE

Media Kits

19 April 2019

แนะตรวจหาโลหะหนักในร่างกายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

คนไทยเสี่ยงสูงโลหะหนักปนเปื้อนเข้าร่างกาย ทั้งจากมลพิษ ฝุ่นและเขม่าควัน และการทำงานในโรงงา...

MORE

Media Kits

14 June 2019

ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้นด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ

โรคซิฟิลิส เป็นกามโรคชนิดหนึ่งเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum ปัจจุบันกำลังกลับมาระ...

MORE

Media Kits

19 April 2019

แนะตรวจหาโลหะหนักในร่างกายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

คนไทยเสี่ยงสูงโลหะหนักปนเปื้อนเข้าร่างกาย ทั้งจากมลพิษ ฝุ่นและเขม่าควัน และการทำงานในโรงงา...

MORE

Media Kits

05 April 2019

ไม่จำเป็นต้องแอดมิด รู้ผลติดเชื้อทางเดินหายใจและอาหารภายใน 4 ชั่วโมง 

ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ ไม่เพียงแค่อากาศเท่านั้นที่ร้อนระอุ แต่อากาศร้อนชื้นสามารถทำให้เชื้อโรคเ...

MORE