News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Media Kits

02 September 2019

DNA ของคุณไม่เหมือนใคร อาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับคุณก็เช่นกันคนบางคนสามารถบรรลุเป้าหมายในการออกกำลังกายได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่บางคนกลับไม่สามารถไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้ เคยทราบไหมว่าความลับอาจอยู่ที่ DNA ของคุณเอง
            
DNA เป็นรหัสพันธุกรรมที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ซึ่ง DNA ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นร่างกายของแต่ละคนก็จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกันด้วย และปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการศึกษาที่เกี่ยวกับโภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomics) ที่เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพันธุกรรมจาก DNA ความต้องการสารอาหารและการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ของร่างกาย ทำให้สามารถนำข้อมูลจาก DNA มาเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลได้
          
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย ข้อมูลจาก DNA ของคุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล เช่น บางคนมีพันธุกรรมที่เหมาะกับการออกกำลังกายแบบหนัก (high intensity) แต่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ ได้แก่ การวิ่งอย่างเร็วในระยะสั้นๆ (sprint) หรือ การออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา (interval training) ในขณะที่บางคนอาจจะเหมาะกับการออกกำลังกายแบบเบา (low intensity) แต่ใช้ระยะเวลานาน ได้แก่ การวิ่งระยะไกล นอกจากนี้การดูแลเรื่องอาหารร่วมด้วยก็เป็นอีกกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ข้อมูลจาก DNA สามารถช่วยเป็นแนวทางในการออกแบบมื้ออาหารเฉพาะบุคคล ทำให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจจะเกินความต้องการ
           
ด้วยการตรวจ DNA โดย Circle Diet Fitness Pro 360 คุณจะได้ทราบข้อมูลเฉพาะของคุณที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการดูแลสุขภาพ เลือกการออกกำลังกาย และปรับการรับประทานอาหารให้เหมาะสม ประกอบด้วยทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่

 

  1. การออกกำลังกาย (Fitness) แสดงถึงสมรรถภาพของร่างกาย  ทำให้ช่วยเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคุณ 
 
  1. การดูแลสุขภาพองค์รวม (Wellness) ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเผาผลาญ ความเสี่ยงต่อโรคอ้วน การควบคุมความอยากอาหาร และความสามารถในการขจัดสารพิษของร่างกาย ซึ่งจะเป็นข้อมูลช่วยให้คุณสามารถปรับวิถีชีวิตนำไปสู่การดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น
 
  1. ความต้องการสารอาหาร (Nutrient needs)  แสดงถึงความสามารถในการดูดซึมและนำไปใช้ของอาหารแต่ละชนิด เช่น วิตามิน B, C, D และสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น ทำให้ทราบว่าคุณควรรับประทานอาหารชนิดไหนเพิ่มขึ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารเหล่านั้น
 
  1. ความไวต่ออาหาร (Food sensitivity) แสดงถึงความสามารถในการตอบสนองต่อสารอาหารบางชนิด เช่น บางคนร่างกายตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตอย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงควรจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่อวัน และเลือกรับประทานเฉพาะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เป็นต้น

BACK

Media Kits

13 September 2019

ปรับวิถีชีวิตเพื่อเข้าสู่วัย 30 อย่างสุขภาพดี

ปัญหาที่คนที่เข้าสู่วัย 30 มักพบเจอคือรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอย การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลง อ้วนง่ายขึ้น ลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ​

MORE

Media Kits

14 June 2019

ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้นด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ

โรคซิฟิลิส เป็นกามโรคชนิดหนึ่งเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum ปัจจุบันกำลังกลับมาระ...

MORE

Media Kits

13 September 2019

ปรับวิถีชีวิตเพื่อเข้าสู่วัย 30 อย่างสุขภาพดี

ปัญหาที่คนที่เข้าสู่วัย 30 มักพบเจอคือรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอย การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลง อ้วนง่ายขึ้น ลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ​

MORE

Media Kits

14 June 2019

ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้นด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ

โรคซิฟิลิส เป็นกามโรคชนิดหนึ่งเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum ปัจจุบันกำลังกลับมาระ...

MORE

Media Kits

19 April 2019

แนะตรวจหาโลหะหนักในร่างกายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

คนไทยเสี่ยงสูงโลหะหนักปนเปื้อนเข้าร่างกาย ทั้งจากมลพิษ ฝุ่นและเขม่าควัน และการทำงานในโรงงา...

MORE