News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Corporate News

28 January 2020

เอ็นเฮลท์ รับมอบใบรับรองสุดยอดนายจ้างดีเด่นบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (เอ็นเฮลท์) นำโดย นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (บีดีเอ็มเอส) ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  เอ็นเฮลท์ และ นายพงศ์เชฎฐ คงศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานกลาง บริษัท เอ็นเฮลท์ เป็นตัวแทนรับมอบใบรับรอง “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” โดยมีนางสาวนภัส ศิริวรางกูร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย ให้เกียรติมามอบใบประกาศ ณ บริษัท เอ็นเฮลท์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 6 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย บริษัท คินเซนทริค หรือที่เดิมรู้จักกันในชื่อบริษัทเอออน บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ร่วมด้วยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเชิดชูศักยภาพอันเป็นเลิศ ในด้านการบริหารบุคลากร อันประกอบด้วยการที่องค์กรสนับสนุนให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง พร้อมทั้งมีศักยภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม จนก้าวสู่การเป็นองค์กรในดวงใจที่พนักงานอยากเข้าร่วมงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

ความสำเร็จที่ได้รับครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงความเอาใจใส่และดูแลพนักงานของบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (เอ็นเฮลท์)  ที่คำนึงถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ก้าวไปอีกขั้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และพร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

BACK

Corporate News

23 March 2020

รพ.ในเครือ BDMS พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อ COVID-19 โดย N Health

โรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS พร้อมให้บริการตรวจวิเค...

MORE

Corporate News

16 March 2020

N Health เปิดตัวแอพใหม่เช็คผลแล็บออนไลน์

N Health เปิดตัวแอพพลิเคชัน N Health Labonline เพื่อการติดตามผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องป...

MORE

Corporate News

23 March 2020

รพ.ในเครือ BDMS พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อ COVID-19 โดย N Health

โรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS พร้อมให้บริการตรวจวิเค...

MORE

Corporate News

16 March 2020

N Health เปิดตัวแอพใหม่เช็คผลแล็บออนไลน์

N Health เปิดตัวแอพพลิเคชัน N Health Labonline เพื่อการติดตามผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องป...

MORE

Corporate News

28 November 2019

เอ็นเฮลท์ เซ็นเอ็มโอยู ทีเซลส์ ปลุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจ...

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหา...

MORE