ดูรายละเอียด

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 14 รายการ

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 • ชุดรายการตรวจไขมัน

  • ตรวจระดับคลอเรสเตอรอล

  • ตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์

  • ตรวจระดับ HDL (ไขมันดี)

  • ตรวจระดับ LDL (ไขมันไม่ดี)

 • ตรวจการทำงานของเอนไซม์ตับ (ALT)

 • ตรวจการทำงานของเอนไซม์ตับ (AST)

 • ตรวจการทำงานของไต

 • ตรวจการทำงานของไต

 • ตรวจการทำงานของไต

 • ตรวจปัสสาวะ

 • ฮอร์โมนความเครียด

 • ตรวจปริมาณวิตามินดี

Preparation for Service

1. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ (การอดนอนอาจส่งผลให้ร่างกายมีความอ่อนล้า)

2. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)

3. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ เนื่องจากแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์บางรายการ

4. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์

5. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่บริเวณข้อพับแขน