ดูรายละเอียด

- สำหรับใช้ตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19
- ทราบผลได้รวดเร็วภายใน 25 นาที
- อ่านผลทดสอบได้ด้วยตัวเอง (Home Test)

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ