ดูรายละเอียด

1. Laminated Non-woven 36 grams
2. ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 200 ซม.
3. ใช้ในงานของการควบคุมการปนเปื้อน
4. ใช้แล้วทิ้ง ไม่น่ากลับมาใช้ซ้ำ

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ