ดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์การใช้งาน
           เสื้อคลุมพลาสติก Non sterile disposable แบบครึ่งตัว เปิดด้านหลัง ปิดด้านหน้า เพื่อใช้ใส่ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ และจากบุคลากรทางการแพทย์สู่ผู้ป่วย

วัสดุที่ใช้ในการผลิต
           ผลิตจาก CPE (Chlorinated Polyethylene) เกรด A ซึ่งเป็นพลาสติกสังเคราะห์ น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี มีความเหนียว และยืดหยุ่นสูง สามารถป้องกันเชื้อโรค ความสกปรกเลือด และสารคัดหลั่ง ตลอดจนน้ำ รวมไปถึงยาเคมีบำบัดได้ และไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ : เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1. มีเครื่องหมายบริเวณช่องสวม ทำให้สามารถหาช่องสวมศีรษะพบได้โดยง่าย เพื่อลดการปนเปื้อนใน บริเวณที่ต้องการใช้งาน และลดเวลาการทำงาน
2. ตัวเสื้อสวมเข้าทางศรีษะ เพื่อความสะดวกแก่การสวมใส่
3. บริเวณช่องสวม และบ่าด้านหลังมีรอยบาก ทำให้สามารถกระตุกเพื่อให้เสื้อฉีกขาดหลังการใช้งานได้เลย ทำให้ลดการปนเปื้อนเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์ภายหลังการใช้งาน
4. มีความยาวคลุมเข่า ด้านหลังเปิด สายยาวพิเศษ สามารถอ้อมเอวมาผูกด้านหน้าได้ เพื่อลดการปนเปื้อนขณะถอดทิ้งหลังใช้งาน
5. ส่วนแขนมีลักษณะสวมนิ้วโป้งของบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อสวมถุงมือสามารถปิดทับได้เลย
6. ส่วนท้องแขนทำให้ติดกันด้วยความร้อน ดังนั้นไม่มีรูเข็มที่เชื้อโรคหรือน้ำสามารถเข้าไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ได้

อายุการใช้งาน : ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งาน 10 ปีนับจากวันผลิต

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ