ดูรายละเอียด

1. ฟิเดนส์ หน้ากากอนามัย 3 ชั้น กล่อง 50 ชิ้น
2.มั่นใจด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับส่งออก เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์และอุตสาหกรรมทั่วโลก
3.ป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นละออกที่ปะปนอยู่ในอากาศ
4.มาตรฐานแผ่นกรองเชื้อ >98%4.
5.นุ่ม สบาย หายใจสะดวก พร้อมกันน้ำ
6.ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ