ดูรายละเอียด

1. ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 
2. ผิวไม่เรียบ ไม่มีแป้ง ชนิดปราศจากเชื้อ สเตอไรด์(Sterile) 
3. ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ 
4. ป้องกันการติดเชื้อเป็นพิเศษ
5. บรรจุกล่องละ 50 ซอง / ซองละ 1 คู่

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ