ดูรายละเอียด

1. น้ำหนัก : 0.62 KG
2. ผิวไม่เรียบ
3. ชนิดไม่ปราศเชื้อ
4. ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ