#Oxygen Nasal Cannula#สายออกซิเจน

ดูรายละเอียด

เป็นอุปกรณ์ประกอบด้วยสายท่อพลาสติกไวนิล (Vinyl plastic) อ่อนนุ่ม ขนาดเล็ก ตรงกึ่งกลางปลายสายท่อมีทางแยกเป็นสายสั้นๆ 2 สาย สำหรับสอดเข้าช่องจมูกทั้ง 2 ข้าง ไม่ทำอันตรายต่อช่องจมูก ท่อมีสายยางเพื่อรัดให้เขี้ยวอยู่ในตำแหน่งพอดี ออกซิเจนที่ไหลตามท่อบางส่วนถูกชะออกตามลมหายใจบางส่วนเก็บไว้ในโพรงจมูกซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บออกซิเจน (Anatomical Reservoir) ช่วงหายใจเข้าผู้ป่วยจะได้ออกซิเจนจาก Nassal Cannula โดยตรง บวกอากาศจากโพรงจมูกซึ่งมีออกซิเจนสูงทำให้ผลรวมของ FiO2 ในลมหายใจเข้าสูงกว่าที่ได้จาก Flow Meter

คุณลักษณะ
1. สายเข้าช่องจมูกทั้ง 2 ข้างโค้งมนรับกับโพรงจมูก
2. ช่องเข้าจมูกทั้ง 2 ด้านมีความนุ่มเมื่อสัมผัสกับคนไข้ไม่เกิดอาการระคายเคือง
3. คอนเนคเตอร์ปลายสายชนิดข้อต่อตรง
4. สายออกซิเจน (Non Krink) เป็นรูปดาว เมื่อผ่าตัดศุนย์กลางป้องกันสายหักงออากาศยังสามารถผ่านได้
5. ผลิตภัณฑ์ปลอดสาร DEHP
6. สายยาว 200 เซนติเมตร

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ