ดูรายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นตัวกรองเชื้อแบคทีเรียและไวรัส สำหรับป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยมีประสิทธิภาพในการกรแงแบคทีเรีย ได้ 99.9% และเชื้อไวรัสได้ 99.9%
2. ผลิตจากโพลีโพพีลีนท์ (Polypropylene)
3. ใช้หลักการกรองแบบ electrostatic
4. ปริมาตรการกรอง (Compressible Volume) ไม่เกิน 30 มิลลิลิตร
5. อัตราต้านทานการไหลของอากาศ (Resistance to flow) 
    -  ไม่เกิน 0.6 mbar ที่ 30 ลิตร/นาที
    -  ไม่เกิน 1.5 mbar ที่ 60 ลิตร/นาที
    -  ไม่เกิน 2.6 mbar ที่ 90 ลิตร/นาที
6. น้ำหนักเบา เพียง 23 กรัม
7. ข้อต่อเป็นชนิดมาตรฐาน 22F/15M - 22M/15F สามารถต่อเข้ากับ Circuit กับผู้ป่วยได้อย่างสะดวก
8. ใช้งานได้นานต่อเนื่องสูงสุด 24 ชั่วโมง (Single use)
9. มี Gas Sampling port แบบมีช่อ Luer lock และฝาปิดพร้อมสายคล้องอยู่กับช่องกันหลุดหาย
10. วัสดุที่ใช้ปลอดสารที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ Latex free และ PVC free
11. อายุการใช้งาน : เก็บได้นาน 3 ปี (ก่อนแกะบรรจุภัณฑ์)
 

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ