ดูรายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตัวกรองเชื้อโรคในทางเดินหายใจ ชนิดให้ความชื้น(Heat and Moisture Exchange : HME)
2. เป็นอุปกรณ์กรองเชื้อโรค ชนิด Electrostatic Bacteria Filter แผ่นกรองทำด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ มีคุณสมบัติเพื่อกรองและดักจับ Bacteria และ Virus ที่ปนเปื้อนมากับทางเดินหายใจของผู้ป่วย
3. มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับ Bacteria และ Virus ใช้สวมกับ Breathing circuit ในระหว่างดมยาสลบ
4. ใช้ได้กับผู้ใหญ่ ในช่วง Tidal volume 300-1,500 มิลลิลิตร
5. ปริมาตรการกรอง (Dead space) ไม่เกิน 55 มิลลิลิตร
6. น้ำหนักไม่เกิน 28 กรัมต่อชิ้น

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ