ดูรายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตัวกรองเชื้อโรคในทางเดินหายใจ ชนิดให้ความชื้น (Heat and Moisture Exchange : HME)
2. เป็นอุปกรณ์กรองเชื้อโรค ชนิด Electrostatia Bacteria Filter แผ่นกรองทำด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ มีคุณสมบัติเพื่อกรองและดักจับ Bacteria และ Virus ที่ปนเปื้อนมากับทางเดินทางหายใจของผู้ป่วย
3. มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับ Bacteria และ Virus ใช้สวมกับ Breathing circuit ในระหว่างดมยาสลบ
4. ใช้ได้กับเด็ก
5. ปริมาตรการกรอง (Dead space) ไม่เกิน 25 มิลลิลิตร

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ