ดูรายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตัวกรองเชื้อโรคในทางเดินหายใจ ชนิดให้ความชื้น (Heat and Moisture Exchange : HME)
2. เป็นอุปกรณ์กรองเชื้อโรค ชนิด Electrostatia Bacteria Filter แผ่นกรองทำด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ มีคุณสมบัติเพื่อกรองและดักจับ Bacteria และ Virus ที่ปนเปื้อนมากับทางเดินทางหายใจของผู้ป่วย
3. มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับ Bacteria และ Virus ใช้สวมกับ Breathing circuit ในระหว่างดมยาสลบ
5. ปริมาตรการกรอง (Dead space) ไม่เกิน 8 มิลลิลิตร

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ