ดูรายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นไส้กรอง Hyhobic Glass Fiber ประสิทธิภาพสูง ชนิด HEPA Filter
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ได้ 99.9%
2. วัสดุที่ใช้ปลอดสารก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ (Latex free) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (PVC free)
3. มาตรฐานสากล Nelson Laboratories/USA โดยการทดสอบใช้เชื้อโรคขนาดอนุภาคไม่เกิน 0.027 ไมครอน 
4. น้ำหนักเบา เพียง 39 กรัม
5. ใช้กับผู้ป่วยที่มีปริมาณหายใจเข้า มีค่าไม่น้อยกว่า 300 มิลลิลิตร และไม่เกิน 1,500 มิลลิลิตร
6. อัตราต้านทานการไหลของอากาศ (Resistance to flow) 
    -  ไม่เกิน 1.3 mbar ที่ 30 ลิตร/นาที
    -  ไม่เกิน 2.9 mbar ที่ 60 ลิตร/นาที
    -  ไม่เกิน 4.6 mbar ที่ 90 ลิตร/นาที
7. ปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงต่อความกดดันที่เพิ่มขึ้น (Compressible Volume) ไม่เกิน 55 มิลลิเมตร
8. ข้อมต่อเป็นชนิดมาตรฐาน 22F/15M - 22M/15F สามารถต่อเข้ากับ Circuit กับผู้ป่วยได้อย่างสะดวก
9. ใช้งานได้นานต่อเนื่องสูงสุด 24 ชั่วโมง (Single use)
10. มี Gas Sampling port (Luer Lock with Tethered Cap) เอียง 45 องศา ซึ่งออกแบบให้สะดวกในการใช้งาน
11. บรรจุภัณฑ์มีลักษณะใส สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในตัวกรองได้ชัดเจน อีกทั้งพิมพ์สัญลักษณ์ด้วยสีและขนาดที่ชัดเจน ง่ายต่อการจำแนก
12. อายุการใช้งาน : เก็บได้นาน 5 ปี (ก่อนแกะบรรจุภัณฑ์)

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ