#พลาสเตอร์#Plaster#Eleband

ดูรายละเอียด

การใช้งาน
- แผ่นซับจะช่วยกดปากแผล
- แผ่นเทปกาวสามารถระบายอากาศและเกาะติดได้ดี
- สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากเปิดซองเนื่องจากฆ่าเชื้อด้วยวิธี EO แล้ว
- สีน้ำตาลใกล้เคียงกับสีผิว
- ใช้กาวทางการแพทย์ Acrylic

คุณสมบัติ
- สามารถลอกพาสเตอร์จากแผ่นรองได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
- มีแถบลอก เพื่อให้สามารถดึงทิ้งได้สะดวกขึ้น
- ระยะห่างบนเทปกาว ช่วยระบายอากาศได้ดี และการเลือกใช้กาว Acrylic นั้น ยังช่วยลดอาการแพ้ให้กับผู้ใช้งานได้อีกด้วย
- ลดพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างผิวหนังและเทปกาว ทำให้ไม่รู้สึกคัน
- วัสดุที่ใช้เป็น Non-woven fabric ทำให้รู้สึกสบายผิว

วัสดุ
เทป : พอลีเอสเตอร์ แบบ Non-woven fabric
กาว : Acrylic (ทางการแพทย์)
แผ่นซับและแผ่นรอง : เส้ยใย Non-woven fabric, กระดาษแบบ Silicone resin 
ขนาด : 36 มม. x 36 มม.

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ