ดูรายละเอียด

ส่วนประกอบในชุด
1 Plastic tray
2 Forceps
8 Cotton ball (0.35g each)
3 Gauze (3”x3” - 8 ply) 

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ