ดูรายละเอียด

Package - Healthy Beginner
 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (14 รายการ)
 2. ตรวจระดับน้าตาลในเลือด
 3. ชุดรายการตรวจระดับไขมัน
  • คลอเรสเตอรอล
  • ไตรกลีเซอร์ไรด์
  • ไขมันดีในเลือด
  • ไขมันไม่ดีในเลือด
 4. ชุดรายการตรวจการทำงานของตับ
  • เอนไซม์ตับ AST
  • เอนไซม์ตับ ALT
 5. ชุดรายการตรวจการทำงานของไต
  • ตรวจระดับยูเรียไนโตรเจน ความเสี่ยงโรคนิ่ว
  • ตรวจระดับครีอะตินีน ความเสี่ยงโรคไต
  • ตรวจระดับกรดยูริก ความเสี่ยงโรคเกาต์
 6. ตรวจปัสสาวะ

Preparation for Service

1. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ (การอดนอนอาจส่งผลให้ร่างกายมีความอ่อนล้า)

2. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)

3. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ เนื่องจากแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์บางรายการ

4. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์

5. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่บริเวณข้อพับแขน