ดูรายละเอียด

1. สารบ่งชี้มะเร็งตับ
2. สารบ่งชี้มะเร็งลำใส้
3. สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม

Preparation for Service

1. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ เนื่องจากแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์บางรายการ    
2. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่บริเวณข้อพับแขน    
 

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ