ดูรายละเอียด

 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
 2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 3. ชุดรายการตรวจไขมัน
 4. ตรวจการทำงานของเอนไซม์ตับ (ALT)
 5. ตรวจการทำงานของเอนไซม์ตับ (AST)
 6. ตรวจการทำงานของไต
 7. ตรวจการทำงานของไต
 8. ตรวจการทำงานของไต
 9. ตรวจปัสสาวะ
 10. สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
 11. ตรวจปริมาณวิตามินดี
 12. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
 13. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
 14. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
 15. ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง
 16. ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง
 17. ตรวจระดับแคลเซียม
 18. ตรวจระดับฟอสฟอรัส

Preparation for Service

1. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ (การอดนอนอาจส่งผลให้ร่างกายมีความอ่อนล้า)

2. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)

3. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ เนื่องจากแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์บางรายการ

4. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์

5. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่บริเวณข้อพับแขน

คุณอาจจะสนใจ

บริการ/สินค้าอื่นๆ