พลาสเตอร์สำหรับปิดแผล ขนาด 36x36 มม.

พลาสเตอร์ (100ชิ้น/กล่อง)

พลาสเตอร์สำหรับปิดแผล ขนาด 20x23 มม.

พลาสเตอร์ (1,000ชิ้น/กล่อง)

ชุดทำแผลปลอดเชื้อ SS

ชุดทำแผลปลอดเชื้อ

ชุดทำแผลปลอดเชื้อ SM

ชุดทำแผลปลอดเชื้อ

ชุดทำแผลปลอดเชื้อ SL

ชุดทำแผลปลอดเชื้อ

เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ สีฟ้า

เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ สีขาว

เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ถุงมือยางแบบมีแป้ง ศรีตรังโกลฟ์ ไซต์ XS-L

ถุงมือยางแบบมีแป้ง ศรีตรังโกลฟ์ ไซต์ XS-L (100ชิ้น/กล่อง)

ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง ไฮแคร์ ไซต์ XS-XL

ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง ไฮแคร์ ไซต์ XS-XL (100 ชิ้น/กล่อง)