ใหม่

โปรแกรมสำหรับคนรักสุขภาพ

ชุดตรวจสุขภาพเบื้องต้น

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC พื้นที่ใช้สอย 1-100 ตร.ม.

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC

ใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณแม่

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับคุณแม่

ใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณพ่อ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับคุณพ่อ

ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง ศรีตรังโกลฟ์ ไซต์ XS-L

ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง ศรีตรังโกลฟ์ ไซต์ XS-L (100ชิ้น/กล่อง)

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC พื้นที่ใช้สอย 1-200 ตร.ม.

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC พื้นที่ใช้สอย 1-180 ตร.ม.

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC