บทความ

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

10 มิถุนายน 2562

สเตอรอยด์ฮอร์โมน

เป็นสารที่เปลี่ยนมาจาก คอเลสเตอรอลโดยต่อมหมวกไตชั้นนอก (Adrenal cortex) ต่อมเพศ (Gonads) และรก (Pl...

MORE

N Test

22 พฤษภาคม 2562

โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิสกำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยเพ...

MORE

N Test

14 พฤษภาคม 2562

สารบ่งชี้การถูกทำลายของดีเอ็นเอ

8-OHdG เป็นสารชีวเคมีที่เกิดจากดีเอ็นเอถูกทำลาย จากการที่ร‹างกายขาดสมดุลระหว่าง สารอนุมูลอิสระ

MORE

N Test

05 เเมษายน 2562

สารโลหะหนักในเลือดและปัสสาวะ

โลหะหนักและธาตุที่เป็นพิษ เช่น ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), แมงกานีส (Mn), โครเมียม (Cr), โค...

MORE

N Test

21 มีนาคม 2562

ทดสอบทางอณูชีววิทยาแบบด่วน

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร มักเข้ารับการรักษาแรกเข้าที่หอผู้ป่วยนอกและหอผู้...

MORE

N Test

05 มีนาคม 2562

ภาวะครรภ์เป็นพิษ

ภาวะครรภ์เป็นพิษ (pre-eclampsia) คือ ภาวะที่หญิงตั้งครรภ์มีความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตร...

MORE