บทความ

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

02 ธันวาคม 2562

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งที่พบเฉพาะในเพศชาย โดยมีอุบัติการณ์เป็นอันดับต้น ๆ และมักไม่ปรากฏอาการในระยะเริ่ม...

MORE

N Test

04 พฤศจิกายน 2562

การตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้

ในปัจจุบันมีผู็ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ถ้าเป็นการแพ้ต่ออาหารที่รับ ประทานเข้าไปก็อาจจะสังเกตุได้ง่ายว่าแพ...

MORE

N Test

26 สิงหาคม 2562

นวัตกรรมการตรวจ ฮาร์โมนี่

Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือด...

MORE

N Test

13 สิงหาคม 2562

ไวรัสตับอักเสบ ซี

ไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C virus) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อโรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง...

MORE

N Test

05 สิงหาคม 2562

มะเร็งตับ

เป็นโรคมะเร็งที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

MORE

N Test

30 กรกฎาคม 2562

โรคภูมิแพ้

ในปัจจุบันสถานการณ์ของโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งทั่วโลกและในประเทศไทย

MORE