บทความ

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

26 สิงหาคม 2562

นวัตกรรมการตรวจ ฮาร์โมนี่

Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือด...

MORE

N Test

13 สิงหาคม 2562

ไวรัสตับอักเสบ ซี

ไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C virus) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อโรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง...

MORE

N Test

05 สิงหาคม 2562

มะเร็งตับ

เป็นโรคมะเร็งที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

MORE

N Test

30 กรกฎาคม 2562

โรคภูมิแพ้

ในปัจจุบันสถานการณ์ของโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งทั่วโลกและในประเทศไทย

MORE

N Test

10 มิถุนายน 2562

สเตอรอยด์ฮอร์โมน

เป็นสารที่เปลี่ยนมาจาก คอเลสเตอรอลโดยต่อมหมวกไตชั้นนอก (Adrenal cortex) ต่อมเพศ (Gonads) และรก (Pl...

MORE

N Test

22 พฤษภาคม 2562

โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิสกำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยเพ...

MORE