Health Articles

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

18 มิถุนายน 2558

อลูมิเนียม อันตรายใกล้ตัวอลูมิเนียมเป็นธาตุโลหะที่พบได้แพร่หลายในชีวิตประจำวัน  อลูมิเนียมถูกนำมาใช้เป็นส่วยประกอบในอุตสาหกรรมการผลิตหลายแขนง เช่น อุตสาหกรรมกระป๋องบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม  ชิ้นส่วนเครื่องบิน  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ชิ้นส่วนเครื่องดนตรี  ชิ้นส่วนเครื่องประดับ  ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยังเป็นส่วยผสมในเม็ดงานขัดพื้นผิว เป็นต้น

นอกจากในงานอุตสาหกรรม  เรายังสามารถพบอลูมิเนียมในน้ำยาล้างไต  สารประกอบของอลูมิเนียมบางชนิด  ยังถูกใช้เป็นสารเติมแต่งในอาหาร เช่น  Aluminium ammonium Sulfata, Sodium aluminium phosphate   ทั้งเป็นส่วยผสมในยาลดกรด ยาแก้ปวดแอสไพริน อีกด้วย

อันตรายจากอลูมิเนียม

จากประโยชน์ที่มากมายของอลูมิเนียม รู้หรือไม่อันตรายจากอลูมิเนียมก็มีมากเช่นกัน หากร่างกายได้รับอากาศ น้ำ หรืออาหาร ซึ้งปนเปื้อนของโลหะอลูมิเนียมในปริมาณที่มากหรือแม้ปริมาณเล็กน้อยแต่สะสมในร่างกายเป็นเวลานาน จะส่งผลให้ร่างกายมีความผิดปกติหรือเกิดภาวะพิษขึ้นหลายด้าน เช่น

พิษต่อปอด (Aluminium Lung Disease)
พิษต่อกระดูก ทำให้เกิดภาวะกระดูกบาง (Osteomalaia)
พิษต่อระบบประสาท เช่น สั่น กล้ามเนื้อกระตุก เสี่ยงต่ออาการสมองเสื่อม และ อัลไซเมอร์
เสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งปอด
การตรวจหาวิเคราะห์ปริมาณอลูมิเนียมสะสมในร่างกาย

N Health Toxicology Center  พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะในร่างกาย  สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจัดเป็นกลุ่มความเสี่ยงได้รับหรือสัมผัสสารดังกล่าวจากการปฏิบัติงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 0 2762 4000

BACK

N Test

10 มิถุนายน 2562

สเตอรอยด์ฮอร์โมน

เป็นสารที่เปลี่ยนมาจาก คอเลสเตอรอลโดยต่อมหมวกไตชั้นนอก (Adrenal cortex) ต่อมเพศ (Gonad...

MORE

N Test

22 พฤษภาคม 2562

โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิสกำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้...

MORE

N Test

10 มิถุนายน 2562

สเตอรอยด์ฮอร์โมน

เป็นสารที่เปลี่ยนมาจาก คอเลสเตอรอลโดยต่อมหมวกไตชั้นนอก (Adrenal cortex) ต่อมเพศ (Gonad...

MORE

N Test

22 พฤษภาคม 2562

โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิสกำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้...

MORE

N Test

14 พฤษภาคม 2562

สารบ่งชี้การถูกทำลายของดีเอ็นเอ

8-OHdG เป็นสารชีวเคมีที่เกิดจากดีเอ็นเอถูกทำลาย จากการที่ร‹างกายขาดสมดุลระหว่าง สารอนุมูลอิสระ

MORE