Health Articles

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

12 ธันวาคม 2560

กลูต้าไธโอนกลูต้าไธโอน เป็นไตรเพปไทด์ที่โมเลกุลประกอบด้วยกลูตาเมต ซีสเทอีน และไกลซีน โดยกลูต้าไธโอนชนิด reduced (GSH) มีบทบาทสำคัญ ในปฎิกิริยาชีวเคมีและกลไกการป้องกันในระดับเซลล์ กลูต้าไธโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล โดยเฉพาะเมื่อร่างกายต้องรับสารอนุมูลอิสระเข้าไป สารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยปรับให้สภาพร่างกาย เกิดความสมดุล ปกติแล้วเราได้รับกลูต้าไธโอนจากทั้งการสังเคราะห์เองภายในร่างกายและได้รับจากการบริโภคอาหาร แต่เมื่อเรา อายุมากขึ้นหรืออยู่ในภาวะร่างกายเจ็บป่วย ระดับของ GSH จะลดลง จึงอาจจำเป็นต้องได้รับเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริม   และควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ

ประโยชน์ของกลูต้าไธโอน 
• เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระในร่างกาย
• ช่วยกำจัดสารพิษในร่างกาย เช่น สารเคมี หรือยา
• มีส่วนช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับภาวะเสื่อมของสมอง เช่น อัลไซเมอร์ และพาร์กินสัน  
• ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค ทั้งไวรัส แบคทีเรีย และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งเซลล์มะเร็ง
• ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) สำหรับการสังเคราะห์เม็ดสี เมลานิน (Melanin) และกระตุ้นให้สร้าง ฟีโอเมลานิน (Pheomelanin) ที่เป็นเซลล์เม็ดสีอ่อนมากกว่า ยูเมลานิน (Eumelanin) ที่เป็นเซลล์เม็ดสีเข้ม ซึ่งอาจทำให้สีผิวแลดูจางลง

ความสำคัญของการตรวจวัดระดับกลูต้าไธโอน 
• ระดับกลูต้าไธโอนสามารถใช้ในการประเมินภาวะ wellness หรือ well-being ได้
• ควรมีการตรวจวัดระดับกลูต้าไธโอนหลังจากได้รับในปริมาณสูง หรือตรวจติดตามเป็นระยะๆ หากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ทำให้เม็ดสีที่ตาลดลง ตารับแสงได้น้อย มีผลต่อการมองเห็นในระยะต่อมา

N Health พร้อมให้บริการตรวจวัดระดับกลูต้าไธโอน (GSH, GSSG and GSH/GSSG ratio) ในเลือดด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) with fluorometric detection ซึ่งให้ผลการวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากมี accuracy, precision, specificity และ sensitivity ที่ดีมาก
การส่งตรวจวิเคราะห์ควรอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์  |  ทำการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO15189 และ Lab Accreditation

*ตรวจวิเคราะห์ที่ N Health สำนักงานใหญ่ ซอยศูนย์วิจัย กทม.     |   **ระยะเวลานี้ไม่รวมเวลาการขนส่งและสำหรับกรณี รพ.ในเครือ BDMS กรุณาติดต่อ N Health ประจำสาขาของท่าน

References:
1. Free Radical Biology and Medicine 112 (2017) 360-375.
2. Free Radical Biology and Medicine 93 (2016) 110-117.
3. Neurochemistry International 82 (2015) 10-18.


Download N Test Glutathione

BACK

N Test

21 กรกฎาคม 2564

การตรวจภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตันร่วมจากการฉีดวัคซีน (VITT) ด้วย D-...

MORE

N Test

05 สิงหาคม 2563

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสพันธุกรรม

MORE

N Test

21 กรกฎาคม 2564

การตรวจภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตันร่วมจากการฉีดวัคซีน (VITT) ด้วย D-...

MORE

N Test

05 สิงหาคม 2563

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสพันธุกรรม

MORE

N Test

17 มิถุนายน 2563

โรคไข้เลือดออกเดงกี

MORE