ร่วมงานกับเรา

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as


Contact Careers
ติดต่อสอบถามสมัครงาน
Tel : 0-2762-4108
Email : recruitment@nhealth-asia.com

Medical Technologist

เทคนิคการแพทย์

20 Vacancy
MORE

Engineering

วิศวกรการแพทย์

10 Vacancy
MORE

Engineering

โลจิสติกส์

1 Vacancy
MORE

Linen & Sterile Processing

งานบริการผ้า และ งานปราศจากเชื้อ

3 Vacancy
MORE

Communications & Branding

สื่อสารการตลาด และ สื่อสารองค์กร

1 Vacancy
MORE

Business Support

สนับสนุนธุรกิจ

1 Vacancy
MORE