ติดต่อเรา

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

สำนักงานใหญ่

N Health (ซอยศูนย์วิจัย)

2301/2 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริการลูกค้าสัมพันธ์

(66) 2762 4000
nhealth-asia.com
nhcslab@nhealth-asia.com

ติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางแบบฟอร์ม

Name:

N Health สำนักงานใหญ่(ซอยศูนย์วิจัย)

Address:

2301/2 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Telephone:

(66) 2762-4000