News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Media Kits

14 ธันวาคม 2561

เช็คความฟิตขั้นพื้นฐาน ก่อนออกกำลังกาย 


ปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น เห็นได้จากกระแสการออกกำลังกายตามสถานที่ต่างๆ หรือ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือ การขาดความรู้ที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ซึ่งจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ 

ทนพ.ญ. กัญจนา สาเอี่ยม ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health เผยว่า ในช่วงแรกของการออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ ค่อยเป็นค่อยไป หลังจากที่เริ่มเคยชินให้เพิ่มระยะเวลาการ ออกกำลังกาย จนสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญควรมีการอบอุ่นร่างกายก่อนและ หลังการออกกำลังกายทุกครั้ง ส่วนผู้ที่มี โรคประจำตัว ควรออกกำลังกายตามความเหมาะสมกับโรคที่ตนเองเป็น

ทั้งนี้ การออกกำลังกายเป็นประจำนอกจากช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยชะลอความเสื่อม การเริ่มต้นออกกำลังกายสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ เมื่อไหร่ก็ได้ แต่ในคนที่มีปัญหาสุขภาพ หรือในคนวัย 40 ปีเป็นต้นไปที่ห่างหายการออกกำลังการตรวจเลือดเช็คภาวะต่างๆ เช่น เบาหวาน ไขมัน และการทำงานของตับ และอื่น ๆ เพื่อดูความพร้อมของร่างกายและเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนเตรียมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพราะหากไม่เลือกการกำลังออกกายที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณแล้ว อาจนำไปสู่ผลเสีย มากกว่าผลดีได้ นอกจากการตรวจเลือดแล้ว ในรายที่มีความเสี่ยงในการออกกำลังกาย แนะนำให้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพิ่มเติม

อย่างในผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป อาจต้องพบแพทย์เพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อทราบเกณฑ์ความพร้อมของร่างกาย เตรียมโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกาย หรือ ในรายที่พบโรคที่เป็นข้อห้ามสำหรับการออกกำลังกาย เช่นตับอักเสบ ก็เข้าพบแพทย์เพื่อรับแนะนำเพิ่มเติม ในการดูแลตัวเองและการเลือกออกกำลังกาย

นอกจากนี้ มีการศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน พบว่าการออกกำลังกาย สามารถลดระดับน้ำตาลลงได้หลังออกกำลัง 24 ชั่วโมง ระดับน้ำตาลที่ลดลงขึ้นกับระยะเวลาที่ออก และความหนักของการออกกำลัง หากออกกำลังแบบ aerobic ร่วมกับ resistant exercise จะทำให้คุมระดับน้ำตาลได้ดีกว่าการออกกำลังแบบใดแบบหนึ่ง การออกกำลังกายจะทำให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นเป็นเวลา 2-72 ชั่วโมงซึ่งขึ้นกับภาวะดังกล่าวข้างต้น นอกจากนั้นการออกกำลังกายยังลดปริมาณไขมันที่จะไปสะสมที่ตับซึ่งช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ดังนั้นการตรวจสุขภาพเป็นประจำ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะไม่ใช่ทุกวัยที่สามารถออกกำลังกายได้ทันที เพราะ หากมีโรคประจำตัว แพทย์จะให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย ที่ถูกต้อง

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health  มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจเช็คฟิตพื้นฐาน ก่อนออกกำลังกาย Basic Fit ในโปรแกรมรายการตรวจ คัดกรองภาวะโรคตับ ระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันต่างๆ ในเลือด ตรวจความผิดปกติของตรวจความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการทำงานของไต เช่นโรคไต โรคนิ่ว โรคเกาต์ ทั้งยังมีการตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ และ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด พร้อมรับผลการตรวจและคำปรึกษาจากนักเทคนิคการแพทย์  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.nhealth-asia.com  หรือ 02-762-4000 

สนใจข้อมูลแพ็คเกจ คลิ๊ก https://bit.ly/2KwdXkp

 

BACK

Media Kits

13 กันยายน 2562

ปรับวิถีชีวิตเพื่อเข้าสู่วัย 30 อย่างสุขภาพดี

ปัญหาที่คนที่เข้าสู่วัย 30 มักพบเจอคือรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอย การทำงานของระบบต่างๆ ใน...

MORE

Media Kits

02 กันยายน 2562

DNA ของคุณไม่เหมือนใคร อาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับคุณก็เช่นกัน

คนบางคนสามารถบรรลุเป้าหมายในการออกกำลังกายได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่บางคนกลับไม่สามารถไป...

MORE

Media Kits

13 กันยายน 2562

ปรับวิถีชีวิตเพื่อเข้าสู่วัย 30 อย่างสุขภาพดี

ปัญหาที่คนที่เข้าสู่วัย 30 มักพบเจอคือรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอย การทำงานของระบบต่างๆ ใน...

MORE

Media Kits

02 กันยายน 2562

DNA ของคุณไม่เหมือนใคร อาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับคุณก็เช่นกัน

คนบางคนสามารถบรรลุเป้าหมายในการออกกำลังกายได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่บางคนกลับไม่สามารถไป...

MORE

Media Kits

14 มิถุนายน 2562

ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้นด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ

โรคซิฟิลิส เป็นกามโรคชนิดหนึ่งเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum ปัจจุบันกำลังกลับมาระ...

MORE