News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Corporate News

18 มกราคม 2562

ทำไมต้องตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารจากสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ เพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้หลายหน่วยงานมีการประกาศงดกิจกรรมกลางแจ้ง และแนะนำให้ประชาชนอยู่ในอาคารจึงจะปลอดภัยกว่า ดังนั้น อากาศที่อยู่ภายในอาคารล้วนมีความสำคัญมาก หากในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ไม่ดีหรือเป็นมีสารพิษอยู่ ย่อมจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้เช่นกัน 

นายสุพจน์ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) เปิดเผยว่า อาคารต่างๆในปัจจุบันส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้เป็นอาคารปิดโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ มาช่วยควบคุมสภาพอากาศภายในอาคาร เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งคนส่วนใหญ่ในเมืองใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคารสูงถึง 89% ของเวลาทั้งหมดในแต่ละวัน เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศ และสภาพอากาศที่ร้อนระอุ

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า 30% ของอาคารทั่วโลกยังมีปัญหาด้านคุณภาพอากาศและอาจมีปริมาณสารมลพิษสูงกว่าภายนอกอาคารถึง 100 เท่า โดยเฉพาะอาคารที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และ โรงพยาบาล ปัญหาดังกล่าวอาจนำไปสู่การเกิดโรคที่เกิดจากการทำงานในอาคารที่เรียกกว่า อาการป่วยเหตุอาคาร (sick building syndrom) ได้แก่  กลุ่มอาการทางตา จมูก ลำคอ ระบบหายใจส่วนล่าง ระบบประสาท ผิวหนัง

ดังนั้น อาคารต่างๆจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจและเอาใจใส่เรื่องคุณภาพอากาศ เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศภายในอาคาร เพราะเจ้าของอาคารเองไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าอากาศภายในอาคารนั้นมีคุณภาพเป็นเช่นไร เจ้าของอาคารจึงต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการเข้าตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารเพื่อพิจารณาถึงปัจจัยและปัญหาต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือวัดที่มีมาตรฐาน

สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศภายในอาคารอาจเกิดจาก เช่น ระบบปรับอากาศที่เสื่อมสภาพ การออกแบบที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริง การเพิ่มขึ้นของภาระระบบปรับอากาศ ทั้งปริมาณคน วัสดุอุปกรณ์ สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาทำความสะอาดและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การเคลื่อนที่ของมลพิษทางอากาศภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร และจากแหล่งกำเนิดภายในอาคารเอง  โดยมลพิษทางอากาศที่เกิดจากภายนอกนั้น อาจเกิดจากรอยรั่วต่างๆ ของอาคาร เช่น ขอบประตู ขอบหน้าต่าง ซึ่งหากรอยรั่วนั้นมีขนาดกว้าง มลพิษภายนอกก็จะเข้ามาสะสมในภายในอาคารมากขึ้นเช่นกัน หรือห้องภายในอาคารขาดการระบายอากาศก็อาจส่งผลให้มลพิษภายในอาคารมีค่าสูงกว่าภายนอกได้
ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร และทราบถึงแนวทางการปรับปรุงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้มีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต่อไป และเพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีสุขภาพที่ดีด้วย

N Health ให้บริการการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อความมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อของผู้มารับบริการ นอกจากนั้นยังช่วยในการทดสอบรอยรั่วของแผ่นกรอง อากาศประสิทธิภาพสูงภายในห้องสะอาดของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมวิศวกรการแพทย์ที่มีประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย ได้รับการสอบเทียบ และรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ มีการให้บริการอย่างมีระบบ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-762-4000

BACK

Corporate News

17 กันยายน 2564

มั่นใจในการใช้บริการ N Health BME

N Health ไม่เคยหยุดพัฒนา เพื่อบริการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย หน่วยงานวิศวกรรมทางการแพทย์ N...

MORE

Corporate News

11 กรกฎาคม 2564

N Health 20th Anniversary

N Health 20th Anniversary

MORE

Corporate News

17 กันยายน 2564

มั่นใจในการใช้บริการ N Health BME

N Health ไม่เคยหยุดพัฒนา เพื่อบริการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย หน่วยงานวิศวกรรมทางการแพทย์ N...

MORE

Corporate News

11 กรกฎาคม 2564

N Health 20th Anniversary

N Health 20th Anniversary

MORE

Corporate News

01 พฤษภาคม 2564

N Health ขอส่งกำลังใจ ให้ทีมแพทย์และ ประชาชนทุกท่าน แข็งแรงและ ปลอดภัย เราจะ ผ...

ขอส่งกำลังใจ ให้ทีมแพทย์และ ประชาชนทุกท่าน แข็งแรงและ ปลอดภัย เราจะ ผ่านมันไปด้วยกัน...

MORE