News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Media Kits

05 เเมษายน 2562

ไม่จำเป็นต้องแอดมิด รู้ผลติดเชื้อทางเดินหายใจและอาหารภายใน 4 ชั่วโมง ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ ไม่เพียงแค่อากาศเท่านั้นที่ร้อนระอุ แต่อากาศร้อนชื้นสามารถทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตและแพร่เชื้อได้ดี ประกอบกับอาหารและน้ำดื่มต่างๆที่ไม่สะอาด ทำให้มีโอกาสเจ็บป่วยติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารได้ง่าย ซึ่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อนั้น จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการนอนค้างเฝ้าดูอาการ เนื่องจากต้องรอการตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยาหลายชั่วโมง 

นายรชตวรรธ บุญมาเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ไบโอโมเลกุลลาร์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health)  กล่าวว่า ส่วนใหญ่แพทย์จะตรวจวินิจฉัยรวมถึงรักษาโดยการซักประวัติ ตรวจสอบอาการเบื้องต้นและอาจใช้ชุดตรวจคัดกรองเชื้อก่อโรคเบื้องต้น หากมีความจำเป็นอาจให้นอนค้างเฝ้าดูอาการรวมถึงรอผลการทดสอบเพาะเลี้ยงเชื้อหรือการทดสอบทางอณูชีววิทยาต่อไป

ทั้งนี้การทดสอบทางอณูชีววิทยามีความสำคัญในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อในปัจจุบัน เนื่องจากมีความไวและความจำเพาะสูง อย่างไรก็ดีการทดสอบทางอณูชีววิทยาส่วนใหญ่ ทดสอบในห้องปฏิบัติการขั้นสูงส่งผลให้ต้องรอผลการทดสอบนาน และมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ผู้ป่วยอาจต้องกลับมาพบแพทย์ซ้ำหรือต้องนอนค้างเพื่อรอผล ทำให้เพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายและเวลาของผู้ป่วย

ซึ่งการทดสอบทางอณูชีววิทยาแบบอัตโนมัติครอบคลุมกลุ่มอาการ สามารถตรวจเชื้อที่พบบ่อยในแต่ละกลุ่มอาการได้ครอบคลุมคราวละหลายเชื้อ เช่น การตรวจหาเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจอาจสามารถตรวจตั้งแต่แบบพื้นฐานที่ครอบคลุมเชื้อเพียง 3 ชนิด Influenza A, Influenza B และ RSV และแบบที่ครอบคลุมได้ถึง 22 ชนิด เช่น Influenza A, Influenza B, RSV, Mycoplasma Pneumoniae และ Rhinovirus และการตรวจหาเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารจำนวน 22 ชนิด เช่น Norovirus, Rotavirus, Clostridium difficile และ Vibrio cholerae‫  ผลการทดสอบที่รวดเร็วสามารถลดระยะเวลารอผลของผู้ป่วยช่วยให้สามารถรักษาได้ถูกต้องทันท่วงที รวมถึงลดการใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่จำเป็น

ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ของ N Health ให้บริการการทดสอบทางอณูชีววิทยาที่ครอบคลุมกลุ่มอาการแบบเร่งด่วน ด้วยชุดทดสอบที่ได้รับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ทุกชุดการทดสอบมีผลงานตีพิมพ์อ้างอิงถึงประสิทธิภาพในการทดสอบเป็นจำนวนมากและหน่วยงานสาธารณสุขระดับโลก เช่น เมโย คลินิค จากประเทศสหรัฐฯ หรือ เนชั่นแนล เฮลท์ เซอร์วิส จากสหราชอาณาจักรเลือกใช้ ห้องปฏิบัติการสามารถออกผลได้ภายใน 1-4 ชั่วโมงภายหลังได้รับตัวอย่างดังรายการทดสอบต่อไปนี้ ซึ่งจะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายและเวลาของผู้ป่วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-762-4000  หรือ Line@NHealth

อ้างอิง
1.            Youngs J, et al. Implementation of the cobas Liat influenza point-of-care test into an emergency department during a high-incidence season: a retrospective evaluation following real-world implementation. Journal of Hospital Infection. 2018 Dec 16.
2.            Banerjee D, et al. Comparison of six sample-to-answer influenza A/B and respiratory syncytial virus nucleic acid amplification assays using respiratory specimens from children. Journal of clinical microbiology. 2018 Nov 1;56(11):e00930-18.
3.            Leber AL, et al. Multicenter evaluation of BioFire FilmArray respiratory panel 2 for detection of viruses and Bacteria in nasopharyngeal swab samples. Journal of clinical microbiology. 2018 Jun 1;56(6):e01945-17.
 
4.            Buss SN, et al. Multicenter evaluation of the BioFire FilmArray gastrointestinal panel for etiologic diagnosis of infectious gastroenteritis. Journal of clinical microbiology. 2015 Mar 1;53(3):915-25.
 

…………………………………
เกี่ยวกับ N Health
N Health ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน N Health ประกอบด้วย บริษัท เนชั่นแนล เฮล์ทแคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด
N Health เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริการด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ บริการงานปราศเชื้อแบบครบวงจร บริการบริหารและบริการผ้าแบบครบวงจร บริการบริหารศูนย์ไตเทียม บริการบริหารจัดการการแพทย์ทางไกล ตัวแทนจัดจำหน่าย อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ บริการการจัดซื้อจัดหาที่ครบวงจร บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ
บริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการด้วยสาขากว่า 50 สาขาในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น กัมพูชา พม่า และสิงคโปร์ ด้วยเทคโนโลยีและระบบการทำงานแบบมาตรฐานสากล
 
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ N Health ได้ที่ http://www.nhealth-asia.com  


 

BACK

Media Kits

14 มิถุนายน 2562

ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้นด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ

โรคซิฟิลิส เป็นกามโรคชนิดหนึ่งเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum ปัจจุบันกำลังกลับมาระ...

MORE

Media Kits

19 เเมษายน 2562

แนะตรวจหาโลหะหนักในร่างกายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

คนไทยเสี่ยงสูงโลหะหนักปนเปื้อนเข้าร่างกาย ทั้งจากมลพิษ ฝุ่นและเขม่าควัน และการทำงานในโรงงา...

MORE

Media Kits

14 มิถุนายน 2562

ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้นด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ

โรคซิฟิลิส เป็นกามโรคชนิดหนึ่งเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum ปัจจุบันกำลังกลับมาระ...

MORE

Media Kits

19 เเมษายน 2562

แนะตรวจหาโลหะหนักในร่างกายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

คนไทยเสี่ยงสูงโลหะหนักปนเปื้อนเข้าร่างกาย ทั้งจากมลพิษ ฝุ่นและเขม่าควัน และการทำงานในโรงงา...

MORE

Media Kits

05 มีนาคม 2562

ลูกรอด แม่ปลอดภัย จากภาวะครรภ์เป็นพิษ

การตั้งครรภ์ครั้งแรกถือเป็นเรื่อง ใหญ่ที่น่ายินดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ แต่มีอาการหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับคุณแ...

MORE