News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Media Kits

14 มิถุนายน 2562

ตรวจคัดกรองซิฟิลิสเบื้องต้นด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการโรคซิฟิลิส เป็นกามโรคชนิดหนึ่งเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum ปัจจุบันกำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น สาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังติดต่อได้ทางเลือด สารคัดหลั่งต่างๆของร่างกาย ขณะเดียวกันสามารถติดจากแม่ไปสู่ลูกในขณะตั้งครรภ์โดยผ่านทางรถและในขณะคลอดได้อีกด้วย
 
ทนพ.ญ. กัญจนา สาเอี่ยม ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health)  กล่าวว่า การป้องกันโรคซิฟิลิสเบื้องต้น สามารถทำได้โดยการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลากหลายวิธี แต่ที่นิยมปฏิบัติพอจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ การตรวจชนิดไม่เฉพาะเจาะจงต่อโรคซิฟิลิส และการตรวจชนิดเฉพาะเจาะจงต่อโรคซิฟิลิส  สำหรับ การตรวจชนิดไม่เฉพาะเจาะจงต่อโรคซิฟิลิส นิยมใช้เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยวิธีการตรวจที่เรียกว่า RPR

ส่วนการตรวจชนิดเฉพาะเจาะจงต่อโรคซิฟิลิส เป็นการตรวจซึ่งมีความแม่นยำสูงเฉพาะสำหรับโรคซิฟิลิสเท่านั้น การตรวจดังกล่าวนี้จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าในกลุ่มแรกมาก แต่ก็มีประโยชน์มากในการยืนยันการวินิจฉัยโรคซิฟิลิส ในกรณีที่อาการแสดงของโรคไม่ชัดเจน เช่น โรคซิฟิลิสในระยะแฝง โรคซิฟิลิสของหัวใจ โรคซิฟิลิสระบบประสาทและโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด เป็นต้น การตรวจในกลุ่มนี้ได้แก่ การตรวจวิธี FTA-ABS
 
ทั้งนี้ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาการทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคได้ มีความไวและแม่นยำต่อโรคซิฟิลิส คือ การตรวจ Syphilis Ab การทดสอบทางห้องปฏิบัติการนั้นช่วยวินิจฉัยโรคซิฟิลิสเบื้องต้นเท่านั้น หากพบการตรวจว่าติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจด้วยวิธีไหน ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อที่จะได้รักษาให้หายขาด และติดตามการรักษาโรคได้ทันท่วงที ทั้งนี้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการ ป้องกันด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ และไม่ควรเปลี่ยนคู่นอนบ่อย  โดย N Health เปิดให้บริการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยการติดโรคซิฟิลิส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 7624000 หรือ Email: Customerservices@nhealth-asia.com และ @Nhealth

 

…………………………………
เกี่ยวกับ N Health
N Health ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน N Health ประกอบด้วย บริษัท เนชั่นแนล เฮล์ทแคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด
N Health เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริการด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ บริการงานปราศเชื้อแบบครบวงจร บริการบริหารและบริการผ้าแบบครบวงจร บริการบริหารศูนย์ไตเทียม บริการบริหารจัดการการแพทย์ทางไกล ตัวแทนจัดจำหน่าย อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ บริการการจัดซื้อจัดหาที่ครบวงจร บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ
บริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการด้วยสาขากว่า 50 สาขาในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น กัมพูชา พม่า และสิงคโปร์ ด้วยเทคโนโลยีและระบบการทำงานแบบมาตรฐานสากล
 
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ N Health ได้ที่ http://www.nhealth-asia.com  

 

BACK

Media Kits

19 เเมษายน 2562

แนะตรวจหาโลหะหนักในร่างกายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

คนไทยเสี่ยงสูงโลหะหนักปนเปื้อนเข้าร่างกาย ทั้งจากมลพิษ ฝุ่นและเขม่าควัน และการทำงานในโรงงา...

MORE

Media Kits

05 เเมษายน 2562

ไม่จำเป็นต้องแอดมิด รู้ผลติดเชื้อทางเดินหายใจและอาหารภายใน 4 ชั่วโมง 

ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ ไม่เพียงแค่อากาศเท่านั้นที่ร้อนระอุ แต่อากาศร้อนชื้นสามารถทำให้เชื้อโรคเ...

MORE

Media Kits

19 เเมษายน 2562

แนะตรวจหาโลหะหนักในร่างกายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

คนไทยเสี่ยงสูงโลหะหนักปนเปื้อนเข้าร่างกาย ทั้งจากมลพิษ ฝุ่นและเขม่าควัน และการทำงานในโรงงา...

MORE

Media Kits

05 เเมษายน 2562

ไม่จำเป็นต้องแอดมิด รู้ผลติดเชื้อทางเดินหายใจและอาหารภายใน 4 ชั่วโมง 

ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ ไม่เพียงแค่อากาศเท่านั้นที่ร้อนระอุ แต่อากาศร้อนชื้นสามารถทำให้เชื้อโรคเ...

MORE

Media Kits

05 มีนาคม 2562

ลูกรอด แม่ปลอดภัย จากภาวะครรภ์เป็นพิษ

การตั้งครรภ์ครั้งแรกถือเป็นเรื่อง ใหญ่ที่น่ายินดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ แต่มีอาการหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับคุณแ...

MORE