News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Publications

07 ตุลาคม 2562

N Health ให้ความรู้ด้าน DNA กับการออกกำลังกายในงาน THAILAND SPORT EXPO 2019บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ผู้ให้บริการทางด้านการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ร่วมออกบูธให้ความรู้ในงาน Thailand International Sport Expo 2019 มหกรรมงานแสดงสินค้าและอุปกรณ์กีฬา ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Empower Your Sport DNA หรือ การปลุกพลังกีฬาในตัวคุณ เพื่อปลุกพลังกีฬาที่อยู่ในตัวตนของทุกคน ปลุกกระแสให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ ใส่ใจในการออกกำลังกาย

ทั้งนี้ จากการที่คนไทยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้มีการศึกษาข้อมูลการดูแลสุขภาพนอกจากการรับประทานอาหารและวิธีการออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพแล้ว การตรวจพันธุกรรม หรือ DNA Testing เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่คนไทยมีแนวโน้มให้ความสนใจในบริการดังกล่าวมากขึ้นเพิ่มเติมจากการตรวจสุขภาพประจำปี N Health ร่วมกับบริษัท Prenetics ประเทศฮ่องกง ได้นำเข้านวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์ DNA ภายใต้ชื่อ “Circle Diet Fitness Pro 360” เพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มผู้รักสุขภาพได้เลือกออกแบบการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายจำเพาะบุคคลตาม DNA ของตนเอง

Circle Diet Fitness Pro 360 เป็นการตรวจที่วิเคราะห์ทางโถชนพันธุศาสตร์ (Nutrogenetic Testing) เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่าง DNA กับความต้องการสารอาหารและการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ช่วยให้ผู้ที่ได้รับการตรวจสามารถเลือกชนิดและปริมาณอาหารตามที่ร่างกายควรได้รับสารอาหารชนิดนั้นๆที่เหมาะสมกับตัวเองในแต่ละวัน แนวทางในการจัดตารางออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงช่วยให้เข้าใจความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และประสิทธิภาพของร่างกายในการฟื้นตัวหลังจากออกกำลัง

สำหรับรูปแบบการตรวจจะใช้เทคนิคการตรวจ DNA ด้วยการนำตัวอย่างเซลล์ในกระพุ้งแก้มมาสกัดสารพันธุกรรมเพื่อให้ได้ DNA  หลังจากนั้นจะทำการตรวจวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของยีน 43 ยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสารอาหารและการออกกำลังกาย  ด้วยเทคโนโลยี Genotyping biochip และทำการแปลผลการตรวจวิเคราะห์โดยมีข้อมูลทางวิชาการอ้างอิง จากการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างลำดับเบสของ DNA กับการแสดงออกยีนที่เกี่ยวข้องกับ การแสดงออกของสีตา สีผมเป็นต้น เรียกว่า Genome Wide Association Study (GWAS)

เมื่อได้รับผลการตรวจวิเคราะห์จะเป็นรูปเล่มที่อธิบายผลการทดสอบความแปรผันของยีน 43 ยีน ในหนังสือรายงานผลจะมีคำอธิบายที่อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งคำแนะนำง่ายๆให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ผู้ที่เข้ามารับการตรวจ จะได้รับฟังการให้คําปรึกษาแบบรายบุคคลโดยผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์ เป็นเวลา 30 นาที เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ  เพราะการตรวจ DNA ในยีน 43 ยีน สามรถนำไปประเมินความสัมพันธ์ความต้องการสารอาหาร ความไวต่ออาหาร และการออกกําลังกายได้

ในส่วนของการรายงานผลจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 1. ความต้องการสารอาหาร ประกอบด้วย กรดโฟลิก วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 วิตามินซีวิตามินดีโอเมก้า3 และสารต้านอนุมูลอิสระ  2. ความไวต่ออาหาร ประกอบด้วย ความไวต่อคาร์โบไฮเดรต ไขมัน คาเฟอีน แอลกอฮอล์ เกลือ ความไวต่อรสชาติ แล็กโทส และ กลูเตน  3. การออกกําลังกาย สามารถบอกประสิทธิภาพของการใช้ออกซิเจน ประสิทธิภาพในการฟื้นตัว ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ  สมรรถนะ  และความทนทาน  เพื่อแนะนําวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะกับแต่ละบุคคล และ 4. สุขภาพองค์รวมที่ครอบคลุมการตอบสนองต่อการเผาผลาญ การตอบสนองต่อการอักเสบ การควบคุมความอยากอาหาร ความเสี่ยงต่อโรคอ้วน และการขจัดสารพิษ (Detoxification)

DNA ของมนุษย์ทุกคนมีความเหมือนกันอยู่ประมาณ 99.9% จะเห็นว่ามีเพียงส่วนเล็กน้อยที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งความแตกต่างนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แต่ละคนแตกต่างกัน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ DNA จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานทางพันธุกรรมและเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล สำหรับ Circle Diet Fitness Pro 360 จะเป็นการตรวจพันธุกรรมและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับความต้องการสารอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล ทำให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นความต้องการสารอาหาร ผลการตรวจจะบอกว่าเรามีความต้องการสารอาหารชนิดนั้นๆ มากน้อยเพียงใดโดยอาศัยข้อมูลจาก DNA ของเรา และยังแนะนำปริมาณและแหล่งของอาหารนั้นๆ เพื่อให้เราสามารถนำไปปรับการรับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอ

พบกับ “Circle Diet Fitness Pro 360” บริการตรวจวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับความต้องการสารอาหารและการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ได้ที่ บูธ N Health ในงาน THAILAND SPORT EXPO 2019: Empower Your Sport DNA"  ในระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 7624000 หรือ Email: Customerservices@nhealth-asia.com และ @Nhealth


BACK

Publications

23 พฤษภาคม 2562

เหตุใดจึงต้องตรวจหาสารบ่งชี้การถูกทำลายของดีเอ็นเอ

ทราบหรือไม่ว่า ดีเอ็นเอของคนเราสามารถถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระต่างๆ ได้

MORE

Publications

23 พฤศจิกายน 2561

คอร์ติซอล ฮอร์โมนเครียด พาป่วย

ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนเมืองใหญ่ที่ต้องใช้ชีวิตแข่งขันกับเวลาและภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ภาวะความ...

MORE

Publications

23 พฤษภาคม 2562

เหตุใดจึงต้องตรวจหาสารบ่งชี้การถูกทำลายของดีเอ็นเอ

ทราบหรือไม่ว่า ดีเอ็นเอของคนเราสามารถถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระต่างๆ ได้

MORE

Publications

23 พฤศจิกายน 2561

คอร์ติซอล ฮอร์โมนเครียด พาป่วย

ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนเมืองใหญ่ที่ต้องใช้ชีวิตแข่งขันกับเวลาและภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ภาวะความ...

MORE

Publications

07 สิงหาคม 2561

"เอ็นเฮลท์" ขยายเฮลท์แคร์ ตปท. ทุ่มพันล้านผุดแล็บ-ศูนย์ฆ่าเชื้อในไทย

"เอ็น เฮลท์" ในเครือบีดีเอ็มเอส ทุ่มพันล้านบาทขยายศักยภาพ ทั้งการสร้างศูนย์แล็บขนาดใหญ่ ศูนย์ฆ่า...

MORE