News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Corporate News

23 มีนาคม 2563

รพ.ในเครือ BDMS พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อ COVID-19 โดย N Healthโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ 
BDMS พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือ COVID-19 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นสากล และได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
 
นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS และ กรรมการผู้จัดการของ N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ และธุรกิจโรงพยาบาล เปิดเผยว่าห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ของ N Health ได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายในการตรวจเชื้อ SARS-COV-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาสนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพ ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ผ่านการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือ COVID-19 ซึ่งจะช่วยกระบวนการควบคุมโรคระบาด และการรักษาผู้ป่วยที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยทางโรงพยาบาล ได้เสริมสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ และความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับบริการโดยการจัดตั้งจุดคัดกรองตามมาตรฐานสาธารณสุข อีกทั้งยังได้กำหนดพื้นที่จำเพาะในการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อในโรงพยาบาล และควบคุมโดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม และผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด

N Health จะรับไม้ต่อภายหลังจากแพทย์ผู้ชำนาญการได้ทำการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 เรียบร้อยแล้ว โดยสิ่งส่งตรวจดังกล่าวจะถูกนำส่งโดยตรงมายังห้องปฏิบัติการผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง และทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Real Time  RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดดำเนินการ และควบคุมโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรม และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเป็นอย่างดี

และเมื่อการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ ทางห้องปฏิบัติการของ N Health จะรายงานผลตรงไปแก่แพทย์ผู้รับผิดชอบ โดยใช้ขั้นตอนการสื่อสาร และบริหารจัดการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำเอาไว้ นั่นคือ หากไม่พบเชื้อจะสามารถรายงานผลได้ทันที แต่ในส่วนกรณีที่มีการตรวจพบเชื้อ จะต้องทำการส่งตรวจยืนยันโดยห้องปฏิบัติการแห่งที่ 2 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย) เพื่อตรวจยืนยันอีกครั้ง ซึ่งจะสามารถรายงานผลการตรวจได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการพิจารณาตามดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 7624000 หรือ Email: customerservices@nhealth-asia.com และ Line Official Account: @Nhealth

BACK

Corporate News

16 มีนาคม 2563

N Health เปิดตัวแอพใหม่เช็คผลแล็บออนไลน์

N Health เปิดตัวแอพพลิเคชัน N Health Labonline เพื่อการติดตามผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องป...

MORE

Corporate News

28 พฤศจิกายน 2562

เอ็นเฮลท์ เซ็นเอ็มโอยู ทีเซลส์ ปลุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจ...

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหา...

MORE

Corporate News

16 มีนาคม 2563

N Health เปิดตัวแอพใหม่เช็คผลแล็บออนไลน์

N Health เปิดตัวแอพพลิเคชัน N Health Labonline เพื่อการติดตามผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องป...

MORE

Corporate News

28 พฤศจิกายน 2562

เอ็นเฮลท์ เซ็นเอ็มโอยู ทีเซลส์ ปลุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจ...

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหา...

MORE

Corporate News

27 กันยายน 2562

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC พร้อมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจังหวัดระยอง 

MORE