News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Corporate News

23 มีนาคม 2563

รพ.ในเครือ BDMS พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อ COVID-19 โดย N Healthโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ 
BDMS พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือ COVID-19 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นสากล และได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
 
นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS และ กรรมการผู้จัดการของ N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ และธุรกิจโรงพยาบาล เปิดเผยว่าห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ของ N Health ได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายในการตรวจเชื้อ SARS-COV-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาสนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพ ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ผ่านการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือ COVID-19 ซึ่งจะช่วยกระบวนการควบคุมโรคระบาด และการรักษาผู้ป่วยที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยทางโรงพยาบาล ได้เสริมสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ และความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับบริการโดยการจัดตั้งจุดคัดกรองตามมาตรฐานสาธารณสุข อีกทั้งยังได้กำหนดพื้นที่จำเพาะในการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อในโรงพยาบาล และควบคุมโดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม และผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด

N Health จะรับไม้ต่อภายหลังจากแพทย์ผู้ชำนาญการได้ทำการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 เรียบร้อยแล้ว โดยสิ่งส่งตรวจดังกล่าวจะถูกนำส่งโดยตรงมายังห้องปฏิบัติการผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง และทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Real Time  RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดดำเนินการ และควบคุมโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรม และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเป็นอย่างดี

และเมื่อการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ ทางห้องปฏิบัติการของ N Health จะรายงานผลตรงไปแก่แพทย์ผู้รับผิดชอบ โดยใช้ขั้นตอนการสื่อสาร และบริหารจัดการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำเอาไว้ นั่นคือ หากไม่พบเชื้อจะสามารถรายงานผลได้ทันที แต่ในส่วนกรณีที่มีการตรวจพบเชื้อ จะต้องทำการส่งตรวจยืนยันโดยห้องปฏิบัติการแห่งที่ 2 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย) เพื่อตรวจยืนยันอีกครั้ง ซึ่งจะสามารถรายงานผลการตรวจได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการพิจารณาตามดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 7624000 หรือ Email: customerservices@nhealth-asia.com และ Line Official Account: @Nhealth

BACK

Corporate News

16 มีนาคม 2563

N Health เปิดตัวแอพใหม่เช็คผลแล็บออนไลน์

N Health เปิดตัวแอพพลิเคชัน N Health Labonline เพื่อการติดตามผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องป...

MORE

Corporate News

28 มกราคม 2563

เอ็นเฮลท์ รับมอบใบรับรองสุดยอดนายจ้างดีเด่น

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (เอ็นเฮลท์) นำโดย นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร...

MORE

Corporate News

16 มีนาคม 2563

N Health เปิดตัวแอพใหม่เช็คผลแล็บออนไลน์

N Health เปิดตัวแอพพลิเคชัน N Health Labonline เพื่อการติดตามผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องป...

MORE

Corporate News

28 มกราคม 2563

เอ็นเฮลท์ รับมอบใบรับรองสุดยอดนายจ้างดีเด่น

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (เอ็นเฮลท์) นำโดย นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร...

MORE

Corporate News

28 พฤศจิกายน 2562

เอ็นเฮลท์ เซ็นเอ็มโอยู ทีเซลส์ ปลุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจ...

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหา...

MORE