News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Publications

06 กรกฎาคม 2564

PAHs หรือ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons เป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการเผาไหม้อย่างไม่สมบูรณ์ของสารอินทรีย์ต่าง ๆ

PAHs หรือ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons เป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการเผาไหม้อย่างไม่สมบูรณ์ของสารอินทรีย์ต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงและถ่านหิน ไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ไอเสียจากเครื่องยนต์ เขม่า ควันไฟ ควันธูป ควันบุหรี่ อาหารปิ้งย่าง อาหารรมควัน ยาหรือเครื่องสำอางบางชนิด ซึ่ง PAHs สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ทั้งในดิน น้ำ และอากาศ สามารถเข้าสู่ร่างกายเราโดยการสัมผัส สูดดม หรือบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อน PAHs ในปริมาณสูง มาเช็คกันเลย ว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ?
กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการตรวจ PAHs ได้แก่
1. ผู้ที่สูดดมเขม่าหรือควันไฟโดยตรงในปริมาณสูง
2. ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มี PAHs ปนเปื้อนในอากาศปริมาณสูง เช่น ใกล้จุดที่สารเคมีระเบิดหรือเผาไหม้
3. ผู้ที่สูบบุหรี่หรือใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่
4. ผู้ที่รับประทานอาหารปิ้งย่างเป็นประจำ
หากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรรีบตรวจหาปริมาณสารพิษในร่างกาย เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที สามารถตรวจได้ตามโรงพยาบาลในเครือ BDMS และโรงพยาบาลชั้นนำ
ด้วยความปรารถนาดีจาก N Health ผู้นําด้านบริการตรวจสุขภาพและการวิเคราะห์ทางการแพทย์โดยนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโรงพยาบาลชั้นนํา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02-762-4000 กด 1
ไลน์ @nhealth หรือคลิก >> https://bit.ly/3e6QAjT
หรือ nhcslab@nhealth-asia.com

BACK

Publications

29 มิถุนายน 2564

เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย N Health ขอส่งกำลังใจและคำขอบคุณไปยังนักเทคนิคการแพท...

เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย N Health ขอส่งกำลังใจและคำขอบคุณไปยังนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ใ...

MORE

Publications

28 มิถุนายน 2564

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันคืออะไร?

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันคืออะไร?

MORE

Publications

29 มิถุนายน 2564

เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย N Health ขอส่งกำลังใจและคำขอบคุณไปยังนักเทคนิคการแพท...

เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย N Health ขอส่งกำลังใจและคำขอบคุณไปยังนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ใ...

MORE

Publications

28 มิถุนายน 2564

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันคืออะไร?

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันคืออะไร?

MORE

Publications

25 มิถุนายน 2564

"ถังทิ้งเข็ม" ผลิตภัณฑ์ถังทิ้งของมีคม

"ถังทิ้งเข็ม" ผลิตภัณฑ์ถังทิ้งของมีคม

MORE