บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์

เราให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร
ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) และ ISO

 

 

 

บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร
ตั้งแต่การทดสอบพื้นฐานไปจนถึงการทดสอบทางการแพทย์ที่ซับซ้อน

 

เราสามารถทำการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนที่ช่วยในการวินิจฉัยหรือการตรวจพบโรค

สามารถวัดการพัฒนาของโรคหรือการฟื้นตัวจากโรคหรือให้การยืนยันว่าบุคคลหนึ่งไม่เป็นโรค

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ทำการวิเคราะห์ผ่านห้องปฏิบัติการของเรา ซึ่งประกอบด้วย

 

 ห้องปฏิบัติการ
ทางคลินิก


ห้องปฏิบัติการ
ไบโอโมเลกุลลาร์


ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา 


ห้องปฏิบัติการ
ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย 
และอาชีวเวชศาสตร์
 

 

 
นอกจากการทดสอบที่เราดำเนินการแล้ว เรายังให้บริการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและบริการทดสอบเพื่อการวิจัยทางคลินิกอีกด้วย

 

เรามีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล ที่ออกแบบเพื่อช่วยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนการลงทุน โดยทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ด้านการจัดการห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO

 

ลูกค้าจะเข้าถึงเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการทดสอบที่ทันสมัยและมีความซับซ้อน ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพการทดสอบให้ทั้งรวดเร็วและแม่นยำขึ้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ป่วยและประสบการณ์ในการรักษา

 

300

นักเทคนิคการแพทย์ที่เปี่ยมด้วย

ประสบการณ์กว่า 300 คน

50

มีศูนย์แลปในประเทศไทย

และต่างประเทศ

20

ทำการตรวจวิเคราะห์กว่า 200 ล้าน

รายการต่อปี

    Download Laboratory Services Catalog
    Search Laboratory Tests

 

 


บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
เราให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) และ ISO

 

 

 

 

บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร
ตั้งแต่การทดสอบพื้นฐานไปจนถึงการทดสอบทางการแพทย์ที่ซับซ้อน

 

เราสามารถทำการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนที่ช่วยในการวินิจฉัยหรือการตรวจพบโรค สามารถวัดการพัฒนาของโรคหรือการฟื้นตัวจากโรค หรือให้การยืนยันว่าบุคคลหนึ่งไม่เป็นโรค เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ทำการวิเคราะห์ผ่านห้องปฏิบัติการของเรา ซึ่งประกอบด้วย


 


ห้องปฏิบัติการ
ทางคลินิก


ห้องปฏิบัติการ
ไบโอโมเลกุลลาร์


ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา 


ห้องปฏิบัติการ
ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย 
และอาชีวเวชศาสตร์

 

 

 

 
นอกจากการทดสอบที่เราดำเนินการแล้ว เรายังให้บริการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและบริการทดสอบเพื่อการวิจัยทางคลินิกอีกด้วย

 

เรามีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล ที่ออกแบบเพื่อช่วยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนการลงทุน โดยทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ด้านการจัดการห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO

 

ลูกค้าจะเข้าถึงเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการทดสอบที่ทันสมัยและมีความซับซ้อน ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพการทดสอบให้ทั้งรวดเร็วและแม่นยำขึ้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ป่วยและประสบการณ์ในการรักษา

 

300

นักเทคนิคการแพทย์ที่เปี่ยมด้วย

ประสบการณ์กว่า 300 คน

50

มีศูนย์แลปในประเทศไทย

และต่างประเทศ

20

ทำการตรวจวิเคราะห์กว่า 200 ล้าน
รายการต่อปี

 

 
    Download Laboratory Services Catalog  
 
    Search Laboratory Tests  

 

Health Articles

Health Articles for Medical Professional

(N Test,N Service)

N Test

06 มีนาคม 2561

โรคไต

โรคไต เป็นโรคที่พบได้บ่อยอีกโรคหนึ่ง และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย...

MORE

N Test

04 มกราคม 2561

ไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับ (Fatty liver) คือ ภาวะที่มีไขมันแทรกอยู่ในเซลล์ตับมากเกินปกติ โดยทั่วไปมักเป็นไขมันช...

MORE

N Test

09 พฤศจิกายน 2560

ภูมิแพ้อาหารแฝง

เมื่อพูดถึงการแพ้อาหาร มักนึกถึงอาการคันมีผื่นขึ้นตามตัว หายใจไม่ออก บวมที่ใบหน้า คลื่นไส้ อาเจีย...

MORE