บริการห้องปฏิบัติการทางคลินิก

บริการห้องปฏิบัติการทางคลินิกของเรา ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยหลากหลายที่ผู้ป่วย
และแพทย์ต้องการในการตัดสินผลการดูแลสุขภาพ

 

 

 
 

ทีมงานของเราทำการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางคลินิคมากกว่า 15 ล้านครั้งต่อปี โดยใช้วิธีต่างๆ ในห้องทดลองที่ทันสมัยด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อออกผลการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเคมีวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และการตรวจทางโลหิตวิทยา รวมถึงการบริการทางห้องปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านต่อมไร้ท่อ การตรวจระดับยาในเลือด การแข็งตัวของเลือด จุลชีววิทยา การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย การทดสอบสำหรับการถ่ายเลือด และการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษ เช่น การทดสอบโรคภูมิแพ้ การวินิจฉัยระบบภูมิคุ้มกัน การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ โรคธาลัสซีเมีย พังผืดที่ตับ ตรวจหาสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ โรคทางระบบประสาท และโรคอัลไซเมอร์

 

 
Virtual Reality Lab Tour
Link: https://my.matterport.com/show/?m=JNSFbi4q4h9
 
   

1. เคมีวิทยา – ภูมิคุ้มกันวิทยา
แผนกเคมีวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาดำเนินการอย่างอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและหน่วยวิเคราะห์จำนวนมาก ซึ่งใช้วิธีการที่ทันสมัยที่สุดในทุกการทดสอบ ทางแผนกมีศักยภาพในการวิเคราะห์ 5,000 การทดสอบต่อชั่วโมง และหน่วยวิเคราะห์เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการ แผนกนำเสนอการทดสอบที่ครอบคลุมในด้านต่อไปนี้
1.1 เคมีทั่วไปเป็นกิจวัตร
1.2 เคมีโปรตีนที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงโปรตีนที่ได้รับการนำเข้าสู่กระแสเลือดและอื่นๆ
1.3 ภูมิคุ้มกันวิทยา รวมถึงต่อมไร้ท่อ สารส่อการติดเชื้อ สารส่อมะเร็ง
1.4 การตรวจสอบการบำบัดด้วยยา และการใช้ยาในทางที่ิผิด

 
   

2.โลหิตวิทยา
แผนกโลหิตวิทยาทำการทดสอบหลากหลายด้านครอบคลุมตั้งแต่การนับปริมาณเม็ดเลือดแบบพื้นฐานไปจนถึงการทำการทดสอบเป็นกิจวัตร การนับจำนวนเม็ดเลือดแบบครบวงจรทำโดยระบบอัตโนมัติด้วยหน่วยวิเคราะห์โลหิตวิทยา ซึ่งจะให้ข้อมูลทั้งเรื่องจำนวนและคุณภาพของเกล็ดเลือด เซลล์เม็ดเลือดขาวและแดง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการวินิจฉัย ภาวะโลหิตจาง โรคเลือด มะเร็งเม็ดเลือดขาว และการติดเชื้อ โดยเฉพาะไข้เลือดออก แผ่นเลือดที่พบผลการตรวจผิดปกติจากการทดสอบหรือจากประวัติทางคลินิคของผู้ป่วยจะถูกตรวจทานด้วยกล้องจุลทรรศน์ก่อนการรายงานผลครั้งสุดท้าย
2.1 นับจำนวนเลือดแบบครบวงจร
2.2 การย้อมสีพิเศษตรวจหามะเร็งเม็ดเลือดขาว
2.3 ปรสิต มาลาเรีย ไมโครฟิลาเรีย

 
 
   

3.การแข็งตัวของเลือด
ฝ่ายตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดนำเสนอบริการที่จะเข้าถึงสถานะการห้ามเลือดของผู้ป่วย ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยสารกันเลือดเป็นลิ่ม นอกเหนือไปจากนั้น การทดสอบการแข็งตัวของเลือดยังครอบคลุม
3.1 ลูปัส แอนติโคอากูแลนท์
3.2 โปรตีน ซี และ โปรตีน เอส
3.3 แอนติทรอมบิน III
3.4 ไฟบริโนเจน

 

 
 
   

4.จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิค
ส่วนจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิกทำการวิเคราะห์ของเหลวในร่างกายที่ไม่ใช่เลือด อย่างเช่นปัสสาวะและอุจจาระ ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ การทดสอบปัสสาวะด้วยจุลทรรศน์ศาสตร์ ด้วยสารเคมี และด้วยการมองเห็นด้วยตาเปล่า ให้ข้อมูลการวินิจฉัยเบื้องต้นที่สำคัญกี่ยวกับความผิดปกติของระบบเผาผลาญทั้งที่มีต้นกำเนิดจากไตและไม่เกี่ยวกับไต การวิเคราะห์ตัวอย่างอุจจาระ อย่างเช่นการตรวจวิเคราะห์เลือดแฝงและการตรวจหาไขมันในอุจจาระจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาตรวจพบภาวะเลือดไหลในระบบทางเดินอาหาร, ความผิดปกติในตับและท่อน้ำดี และโรคการดูดซึมอาหารผิดปกติได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรก การตรวจจับปรสิต และประเมินขอบเขตของภาวะปรสิตยังมีให้บริการในส่วนนี้ ได้แก่
4.1 การตรวจปัสสาวะ
4.2 การตรวจอุจจาระ
4.3 ปรสิต
4.4 การวิเคราะห์ของเหลวร่างกาย

 
 
   

5.ห้องปฏิบัติการวัณโรค
แผนกนี้เป็นห้องปฏิบัติการเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ทำการวินิจฉัยไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส แผนกทีบี ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ 3 และห้องความดันเป็นลบ ที่มีตู้ชีวนิรภัย Class II ประเภท A2 แผนกจัดการกับตัวอย่างทั้งหมดที่ส่งให้กับ
5.1 การแยกและระบุไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส และสิ่งที่ไม่ใช่วัณโรคทั้งหมด
5.2 วัณโรคเทียม
5.3 การทดสอบความไวต่อยาเพื่อให้ยากลุ่มแรก
5.4 ควอนติเฟรอน ทีบี

 
 
   

6.จุลชีววิทยา
แผนกจุลชีววิทยาทำการทดสอบทางจุลชีวภาคในหลากหลายด้าน การเพาะเชื้อจุลชีววิทยาใช้วิธีการร่วมสมัย ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อแยกเชื้อต้นเหตุของการติดเชื้อ ผลทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องและแม่นยำ ขึ้นอยู่กับทั้งแพทย์และห้องปฏิบัติการ การส่งตัวอย่างที่ดีที่สุดเพื่อการตรวจเฉพาะด้านหรือเพื่อฟื้นฟู จุลชีวภาพเฉพาะด้านมีความสำคัญต่อผลการตรวจที่ประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดแยกเชื้อโรคที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การคัดเลือกตัวอย่าง, คุณภาพของตัวอย่าง, การเก็บตัวอย่าง และการขนส่งตัวอย่างมาถึงห้องปฏิบัติการ
6.1 การระบุชนิดการเพาะเชื้อ ทั้งโดยระบบอัตโนมัติและโดยเจ้าหน้าที่
6.2 การจำแนกเชื้อแบคทีเรียด้วย MALDI-TOF
6.3 การทดสอบความไวต่อยา

 
 
   

7.ธนาคารเลือด
ส่วนงานธนาคารเลือด ทำการตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่างผู้บริจาคเลือดและผู้รับเลือด ธนาคารเลือดจะนำ ตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมาทดสอบเพื่อหาหมู่เลือด A, B, O หรือ Rh, ทดสอบสารภูมิต้านทาน, ทดสอบเลือดที่เข้ากันได้ และทดสอบการแพ้ภูมิตัวเอง  ส่วนงานนี้ต้องทำตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการประมวลผลและการส่งเลือดอย่างถูกต้องตามระเบียบ
7.1 ทดสอบหาหมู่เลือด A, B, O หรือ Rh
7.2 คัดกรองและตรวจหาสารภูมิต้านทาน
7.3 ทดสอบเลือดที่เข้ากันได้และทดสอบการแพ้ภูมิตัวเอง

 
 
   

8.  POCT
การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย หรือ POCT คือการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ทำการภายนอกห้องปฏิบัติการคลินิก โดยอยู่ใกล้กับจุดที่ผู้ป่วยรับการรักษา ซึ่งปกติแล้ว POCT จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่นอกห้องปฏิบัติการและผลที่ออกมาจะถูกใช้เพื่อการตัดสินใจทางคลินิก POCT ถูกทำใกล้กับผู้ป่วยและแจ้งผลการตัดสินอย่างทันทีให้กับการรักษาผู้ป่วย การทดสอบ POCT ที่ เอ็น เฮลท์ ให้บริการนั้นรวมไปถึงการจัดการและเชื่อมต่อข้อมูล โดยระบบ POCT ที่เชื่อมต่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลดจำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการถอดรหัส, การวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันที และการติดตามผลการควบคุมคุณภาพ รายการทดสอบที่ N Health สามารถให้บริการได้แก่
8.1 กลูโคสในเลือด
8.2 ก๊าซในเลือด
8.3 การตรวจระยะการแข็งตัวของเลือด
8.4 ตัวบ่งชี้สภาวะของหัวใจ (โทรโพนิน-ที)

 
 
   

9.ห้องปฏิบัติการพิเศษ
ห้องปฏิบัติการพิเศษใช้วิธีการและหลักการทดสอบที่หลากหลายตั้งแต่เทคโนโลยีพื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูง แผนกนี้มีหน่วยวิเคราะห์อัตโนมัติมากกว่า 10 หน่วยในการทดสอบทุุกชนิด ห้องปฏิบัติการพิเศษจะช่วยแพทย์ในการให้บริการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยและประเมินแนวทางรักษาโรค ทีมงานในแผนกนี้ได้แก่นักเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆที่ทำงานสอดคล้องกัน แผนกนี้ครอบคลุมการทดสอบหลายด้านเช่น
9.1 การวินิจฉัยภูมิคุ้มกัน
9.2 การทดสอบการแพ้
9.3 การทดสอบระหว่างตั้งครรภ์ สำหรับดาวน์ซินโดรม, เอ็ดเวิร์ดซินโดรม และภาวะหลอดประสาทไม่ปิด
9.4 การคัดกรองทารกแรกเกิด
9.5 ธาลัสซีเมีย
9.6 พังผืดในตับ
9.7 อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ
9.8 การทดสอบกลุ่มอาการทางประสาทวิทยาและอัลไซเมอร์
9.9 สารก่อภูมิต้านทานและสารภูมิต้านทานติดเชื้อ
9.10 การทดสอบต่อมไร้ท่อ

 

 

 

 

 

บริการของเราทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่

 

1. Total laboratory automation หรือ TLA
เครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติที่สามารถให้บริการตรวจทางด้านเคมีคลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยาได้ในระบบเดียวกัน และระบบการจัดการเตรียมตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปริมาณมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีความถูกต้องแม่นยำสูงสุด

 

2. Fully automated hematology analyzer and cell morphology analyzer
เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านโลหิตวิทยาแบบอัตโนมัติ เพื่อให้บริการงานด้านโลหิตวิทยาแบบครบวงจรสำหรับการนับแยกชนิดของเม็ดเลือดการเตรียมและย้อมสไลด์ และระบบ Artificial Intelligence สำหรับการวิเคราะห์รูปร่างของเม็ดเลือดในตัวอย่างพร้อมกับการถ่ายภาพเม็ดเลือดที่ทำการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดมากขึ้นและช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

 

3.การระบุแบคทีเรียอัตโนมัติ
เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของสาขาจุลชีววิทยา คือระบบระบุจุลินทรีย์ด้วยการวิเคราะห์ผลการวัดสัดส่วนมวลต่อประจุอัตโนมัติที่ให้ผลเร็วกว่า วิธีการนี้ใช้เทคโนโลยี MALDI-TOF หรือ การวัดเวลาในการเดินทางของการคายประจุเลเซอร์ด้วยเมทริกซ์ และรวบรวมผลการระบุเข้ากับผลการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ การระบุจุลชีพอย่างแม่นยำจะสามารถทำได้อย่างง่ายดาย และทำให้การปฏิบัติงานของห้องปฏิบัตืการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้

 

4. การประเมินรูปภาพอัตโนมัติ: การวินิจฉัยภูมิคุ้มกัน
การทำงานอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมวิธีอิมมูนเรืองแสงด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์ จะบันทึกภาพเรืองแสงของสไลด์ทั้งหมดตามลำดับอย่างอัตโนมัติ โดยที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไม่ต้องเพิ่มข้อมูลอะไรเพิ่มเลย ภาพเรืองแสงเหล่านี้จะสามารถดูได้ทันทีและตรวจสอบโดยตรงที่หน้าจอ ในขณะที่กล้องจุลทรรศน์ ก็จะยังคงดำเนินการบันทึกภาพต่อไป ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะให้ผลออกมาเป็นคำแปล และภาพเรืองแสงรวมถึงผลที่ได้จะออกมาโดยไม่ต้องใช้กระดาษเลยแม้แต่แผ่นเดียว ผลจากการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้จะสามารถอ่านได้ในประวัติผู้ป่วยที่จัดเรียงเป็นอย่างดีอีกด้วย

 
    Download Laboratory Services Catalog 

 

 


บริการห้องปฏิบัติการทางคลินิก

บริการห้องปฏิบัติการทางคลินิกของเรา ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยหลากหลายที่ผู้ป่วยและแพทย์ต้องการในการตัดสินผลการดูแลสุขภาพ

 

 

 

 
ทีมงานของเราทำการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางคลินิคมากกว่า 15 ล้านครั้งต่อปี โดยใช้วิธีต่างๆ ในห้องทดลองที่ทันสมัยด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อออกผลการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเคมีวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และการตรวจทางโลหิตวิทยา รวมถึงการบริการทางห้องปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านต่อมไร้ท่อ การตรวจระดับยาในเลือด การแข็งตัวของเลือด จุลชีววิทยา การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย การทดสอบสำหรับการถ่ายเลือด และการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษ เช่น การทดสอบโรคภูมิแพ้ การวินิจฉัยระบบภูมิคุ้มกัน การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ โรคธาลัสซีเมีย พังผืดที่ตับ ตรวจหาสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ โรคทางระบบประสาท และโรคอัลไซเมอร์
 
Virtual Reality Lab Tour
 
 
Link: https://my.matterport.com/show/?m=JNSFbi4q4h9

 

 
 
 

1. เคมีวิทยา – ภูมิคุ้มกันวิทยา
แผนกเคมีวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาดำเนินการอย่างอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและหน่วยวิเคราะห์จำนวนมาก ซึ่งใช้วิธีการที่ทันสมัยที่สุดในทุกการทดสอบ ทางแผนกมีศักยภาพในการวิเคราะห์ 5,000 การทดสอบต่อชั่วโมง และหน่วยวิเคราะห์เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการ แผนกนำเสนอการทดสอบที่ครอบคลุมในด้านต่อไปนี้
1.1 เคมีทั่วไปเป็นกิจวัตร
1.2 เคมีโปรตีนที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงโปรตีนที่ได้รับการนำเข้าสู่กระแสเลือดและอื่นๆ
1.3 ภูมิคุ้มกันวิทยา รวมถึงต่อมไร้ท่อ สารส่อการติดเชื้อ สารส่อมะเร็ง
1.4 การตรวจสอบการบำบัดด้วยยา และการใช้ยาในทางที่ิผิด

 
 
 

2.โลหิตวิทยา
แผนกโลหิตวิทยาทำการทดสอบหลากหลายด้านครอบคลุมตั้งแต่การนับปริมาณเม็ดเลือดแบบพื้นฐานไปจนถึงการทำการทดสอบเป็นกิจวัตร การนับจำนวนเม็ดเลือดแบบครบวงจรทำโดยระบบอัตโนมัติด้วยหน่วยวิเคราะห์โลหิตวิทยา ซึ่งจะให้ข้อมูลทั้งเรื่องจำนวนและคุณภาพของเกล็ดเลือด เซลล์เม็ดเลือดขาวและแดง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการวินิจฉัย ภาวะโลหิตจาง โรคเลือด มะเร็งเม็ดเลือดขาว และการติดเชื้อ โดยเฉพาะไข้เลือดออก แผ่นเลือดที่พบผลการตรวจผิดปกติจากการทดสอบหรือจากประวัติทางคลินิคของผู้ป่วยจะถูกตรวจทานด้วยกล้องจุลทรรศน์ก่อนการรายงานผลครั้งสุดท้าย
2.1 นับจำนวนเลือดแบบครบวงจร
2.2 การย้อมสีพิเศษตรวจหามะเร็งเม็ดเลือดขาว
2.3 ปรสิต มาลาเรีย ไมโครฟิลาเรีย

 
 
 

3.การแข็งตัวของเลือด
ฝ่ายตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดนำเสนอบริการที่จะเข้าถึงสถานะการห้ามเลือดของผู้ป่วย ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยสารกันเลือดเป็นลิ่ม นอกเหนือไปจากนั้น การทดสอบการแข็งตัวของเลือดยังครอบคลุม
3.1 ลูปัส แอนติโคอากูแลนท์
3.2 โปรตีน ซี และ โปรตีน เอส
3.3 แอนติทรอมบิน III
3.4 ไฟบริโนเจน

 
 
 

4.จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิค
ส่วนจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิกทำการวิเคราะห์ของเหลวในร่างกายที่ไม่ใช่เลือด อย่างเช่นปัสสาวะและอุจจาระ ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ การทดสอบปัสสาวะด้วยจุลทรรศน์ศาสตร์ ด้วยสารเคมี และด้วยการมองเห็นด้วยตาเปล่า ให้ข้อมูลการวินิจฉัยเบื้องต้นที่สำคัญกี่ยวกับความผิดปกติของระบบเผาผลาญทั้งที่มีต้นกำเนิดจากไตและไม่เกี่ยวกับไต การวิเคราะห์ตัวอย่างอุจจาระ อย่างเช่นการตรวจวิเคราะห์เลือดแฝงและการตรวจหาไขมันในอุจจาระจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาตรวจพบภาวะเลือดไหลในระบบทางเดินอาหาร, ความผิดปกติในตับและท่อน้ำดี และโรคการดูดซึมอาหารผิดปกติได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรก การตรวจจับปรสิต และประเมินขอบเขตของภาวะปรสิตยังมีให้บริการในส่วนนี้ ได้แก่
4.1 การตรวจปัสสาวะ
4.2 การตรวจอุจจาระ
4.3 ปรสิต
4.4 การวิเคราะห์ของเหลวร่างกาย

 
 
 

5.ห้องปฏิบัติการวัณโรค
แผนกนี้เป็นห้องปฏิบัติการเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ทำการวินิจฉัยไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส แผนกทีบี ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ 3 และห้องความดันเป็นลบ ที่มีตู้ชีวนิรภัย Class II ประเภท A2 แผนกจัดการกับตัวอย่างทั้งหมดที่ส่งให้กับ
5.1 การแยกและระบุไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส และสิ่งที่ไม่ใช่วัณโรคทั้งหมด
5.2 วัณโรคเทียม
5.3 การทดสอบความไวต่อยาเพื่อให้ยากลุ่มแรก
5.4 ควอนติเฟรอน ทีบี

 
 
 

6.จุลชีววิทยา
แผนกจุลชีววิทยาทำการทดสอบทางจุลชีวภาคในหลากหลายด้าน การเพาะเชื้อจุลชีววิทยาใช้วิธีการร่วมสมัย ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อแยกเชื้อต้นเหตุของการติดเชื้อ ผลทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องและแม่นยำ ขึ้นอยู่กับทั้งแพทย์และห้องปฏิบัติการ การส่งตัวอย่างที่ดีที่สุดเพื่อการตรวจเฉพาะด้านหรือเพื่อฟื้นฟู จุลชีวภาพเฉพาะด้านมีความสำคัญต่อผลการตรวจที่ประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดแยกเชื้อโรคที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การคัดเลือกตัวอย่าง, คุณภาพของตัวอย่าง, การเก็บตัวอย่าง และการขนส่งตัวอย่างมาถึงห้องปฏิบัติการ
6.1 การระบุชนิดการเพาะเชื้อ ทั้งโดยระบบอัตโนมัติและโดยเจ้าหน้าที่
6.2 การจำแนกเชื้อแบคทีเรียด้วย MALDI-TOF
6.3 การทดสอบความไวต่อยา

 
 
 

7.ธนาคารเลือด
ส่วนงานธนาคารเลือด ทำการตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่างผู้บริจาคเลือดและผู้รับเลือด ธนาคารเลือดจะนำ ตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมาทดสอบเพื่อหาหมู่เลือด A, B, O หรือ Rh, ทดสอบสารภูมิต้านทาน, ทดสอบเลือดที่เข้ากันได้ และทดสอบการแพ้ภูมิตัวเอง  ส่วนงานนี้ต้องทำตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการประมวลผลและการส่งเลือดอย่างถูกต้องตามระเบียบ
7.1 ทดสอบหาหมู่เลือด A, B, O หรือ Rh
7.2 คัดกรองและตรวจหาสารภูมิต้านทาน
7.3 ทดสอบเลือดที่เข้ากันได้และทดสอบการแพ้ภูมิตัวเอง

 
 
 

8.  POCT
การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย หรือ POCT คือการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ทำการภายนอกห้องปฏิบัติการคลินิก โดยอยู่ใกล้กับจุดที่ผู้ป่วยรับการรักษา ซึ่งปกติแล้ว POCT จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่นอกห้องปฏิบัติการและผลที่ออกมาจะถูกใช้เพื่อการตัดสินใจทางคลินิก POCT ถูกทำใกล้กับผู้ป่วยและแจ้งผลการตัดสินอย่างทันทีให้กับการรักษาผู้ป่วย การทดสอบ POCT ที่ เอ็น เฮลท์ ให้บริการนั้นรวมไปถึงการจัดการและเชื่อมต่อข้อมูล โดยระบบ POCT ที่เชื่อมต่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลดจำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการถอดรหัส, การวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันที และการติดตามผลการควบคุมคุณภาพ รายการทดสอบที่ N Health สามารถให้บริการได้แก่
8.1 กลูโคสในเลือด
8.2 ก๊าซในเลือด
8.3 การตรวจระยะการแข็งตัวของเลือด
8.4 ตัวบ่งชี้สภาวะของหัวใจ (โทรโพนิน-ที)

 
 
 

9.ห้องปฏิบัติการพิเศษ
ห้องปฏิบัติการพิเศษใช้วิธีการและหลักการทดสอบที่หลากหลายตั้งแต่เทคโนโลยีพื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูง แผนกนี้มีหน่วยวิเคราะห์อัตโนมัติมากกว่า 10 หน่วยในการทดสอบทุุกชนิด ห้องปฏิบัติการพิเศษจะช่วยแพทย์ในการให้บริการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยและประเมินแนวทางรักษาโรค ทีมงานในแผนกนี้ได้แก่นักเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆที่ทำงานสอดคล้องกัน แผนกนี้ครอบคลุมการทดสอบหลายด้านเช่น
9.1 การวินิจฉัยภูมิคุ้มกัน
9.2 การทดสอบการแพ้
9.3 การทดสอบระหว่างตั้งครรภ์ สำหรับดาวน์ซินโดรม, เอ็ดเวิร์ดซินโดรม และภาวะหลอดประสาทไม่ปิด
9.4 การคัดกรองทารกแรกเกิด
9.5 ธาลัสซีเมีย
9.6 พังผืดในตับ
9.7 อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ
9.8 การทดสอบกลุ่มอาการทางประสาทวิทยาและอัลไซเมอร์
9.9 สารก่อภูมิต้านทานและสารภูมิต้านทานติดเชื้อ
9.10 การทดสอบต่อมไร้ท่อ

 

 

 

 

 

บริการของเราทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่

 

1. Total laboratory automation หรือ TLA
เครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติที่สามารถให้บริการตรวจทางด้านเคมีคลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยาได้ในระบบเดียวกัน และระบบการจัดการเตรียมตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปริมาณมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีความถูกต้องแม่นยำสูงสุด

 

2. Fully automated hematology analyzer and cell morphology analyzer
เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านโลหิตวิทยาแบบอัตโนมัติ เพื่อให้บริการงานด้านโลหิตวิทยาแบบครบวงจรสำหรับการนับแยกชนิดของเม็ดเลือดการเตรียมและย้อมสไลด์ และระบบ Artificial Intelligence สำหรับการวิเคราะห์รูปร่างของเม็ดเลือดในตัวอย่างพร้อมกับการถ่ายภาพเม็ดเลือดที่ทำการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดมากขึ้นและช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

 

3.การระบุแบคทีเรียอัตโนมัติ
เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของสาขาจุลชีววิทยา คือระบบระบุจุลินทรีย์ด้วยการวิเคราะห์ผลการวัดสัดส่วนมวลต่อประจุอัตโนมัติที่ให้ผลเร็วกว่า วิธีการนี้ใช้เทคโนโลยี MALDI-TOF หรือ การวัดเวลาในการเดินทางของการคายประจุเลเซอร์ด้วยเมทริกซ์ และรวบรวมผลการระบุเข้ากับผลการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ การระบุจุลชีพอย่างแม่นยำจะสามารถทำได้อย่างง่ายดาย และทำให้การปฏิบัติงานของห้องปฏิบัตืการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้

 

4. การประเมินรูปภาพอัตโนมัติ: การวินิจฉัยภูมิคุ้มกัน
การทำงานอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมวิธีอิมมูนเรืองแสงด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์ จะบันทึกภาพเรืองแสงของสไลด์ทั้งหมดตามลำดับอย่างอัตโนมัติ โดยที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไม่ต้องเพิ่มข้อมูลอะไรเพิ่มเลย ภาพเรืองแสงเหล่านี้จะสามารถดูได้ทันทีและตรวจสอบโดยตรงที่หน้าจอ ในขณะที่กล้องจุลทรรศน์ ก็จะยังคงดำเนินการบันทึกภาพต่อไป ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะให้ผลออกมาเป็นคำแปล และภาพเรืองแสงรวมถึงผลที่ได้จะออกมาโดยไม่ต้องใช้กระดาษเลยแม้แต่แผ่นเดียว ผลจากการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้จะสามารถอ่านได้ในประวัติผู้ป่วยที่จัดเรียงเป็นอย่างดีอีกด้วย

 
    Download Laboratory Services Catalog 

 

Health Articles

Health Articles for Medical Professional

(N Test,N Service)

N Test

30 มกราคม 2561

ภาวะการมีบุตรยาก (Infertility)

เป็นปัญหาสำคัญสำหรับคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรแต่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้...

MORE

N Test

04 มกราคม 2561

ไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับ (Fatty liver) คือ ภาวะที่มีไขมันแทรกอยู่ในเซลล์ตับมากเกินปกติ โดยทั่วไปมักเป็นไขมันช...

MORE

N Test

12 ธันวาคม 2560

กลูต้าไธโอน

กลูต้าไธโอน เป็นไตรเพปไทด์ที่โมเลกุลประกอบด้วยกลูตาเมต ซีสเทอีน และไกลซีน โดยกลูต้าไธโอนช...

MORE