ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์

ด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
ทำให้ ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของ เอ็นเฮลท์ ได้ให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการทั่วประเทศและภูมิภาคมานานกว่าสิบห้าปี

 

 

 

 

เราภูมิใจที่ได้มอบทั้งบริการและวิชาการให้กับลูกค้าของเรา

 

ห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุลของ เอ็น เฮลท์ ให้บริการทดสอบวินิจฉัยระดับโมเลกุลที่ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มอาการติดเชื้อ การศึกษาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล วิทยาเนื้องอกระดับโมเลกุล ไปจนถึงการตรวจแยกเซลล์ เพื่อส่งมอบผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ดีที่่สุด ทุกบริการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและทำงานร่วมกันข้ามสาขา

 

 

 

1.กลุ่มอาการติดเชื้อ
ห้องปฏิบัติการกลุ่มอาการติดเชื้อระดับโมเลกุล ทำการทดสอบเต็มรูปแบบในด้านแบคทีเรียวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ไวรัสวิทยา และภูมิไวรับยาปฏิชีวนะ เราให้บริการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อครอบคลุมทุกระบบอวัยวะและรวมไปถึงเชื้อโรคที่มักพบในประเทศไทย
1) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างเช่น โรคติดเชื้อเอชพีวี เชื้อคลาไมเดีย และ โรคหนองใน
2) โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ อย่างเช่น ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอหรือบี โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV และโรคปวดบวมจากเชื้อมัยโคพลาสมา
3) เชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและไข้สมองอักเสบ อย่างเช่น ไวรัสสมองอักเสบญี่ปุ่น ไวรัสเฮอร์พีส์ และไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์
4) เชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น คลอสไทรเดียม ดิฟิซายล์
5) กลุ่มอาการตามฤดูกาล เช่น ไวรัสซิกา ไวรัสเดงกี และไวรัสชิคุนกุนยา


2.พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
โรคทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ที่มักจะพบในประเทศไทย รวมถึงการตรวจคัดกรองระหว่างตั้งครรภ์สามารถทำได้ในห้องปฏิบัติการของเรา ซึ่งมีการทดสอบอย่างเช่น การตรวจคัดกรองระยะก่อนการฝังตัว (PGS), โรคโลหิตจางที่เกิดจากพันธุกรรมอัลฟา, เภสัชพันธุศาสตร์ และการตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา (NIPS)


3.วิทยาเนื้องอกระดับโมเลกุล
สำหรับโรคมะเร็ง เรามีเครื่องมือเพื่อการวินืจฉัยรักษาขั้นต้น ติดตามความคืบหน้า รวมถึงการวินิจฉัยประกอบ
1) เครื่องมือเพื่อการวินิจฉัยรักษาขั้นต้น เช่น JAK2 V617F โรคเอ็มพีเอ็น และ การกลายพันธุ์ FLT3 ใน AML
2) การติดตามความคืบหน้าของโรค อย่างเช่น พลาสมา EGFR
3) การทดสอบวินิจฉัยประกอบ เพื่อรวมเข้ากับการประเมินการบำบัดอย่างมีเป้าหมาย เช่น RAS, RAF และ EGFR


4.การตรวจแยกเซลล์
พื่อติดตามผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำและแยกประเภทมะเร็งโลหิตวิทยา การตรวจแยกเซลล์ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการศึกษาประเภทของเซลล์เม็ดเลือดและระบุประเภทของเซลล์ที่แยกชนิดไม่ได้ รวมถึง เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (ทีเซลล์/บีเซลล์/เอ็นเค เซลล์) และอิมมูโนฟีโนไทป์ เพื่อหามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์และมะเร็งต่อมน้ำเหลือ

 
    Download Laboratory Services Catalog 

 

 


ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์

ด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ทำให้ ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของ เอ็นเฮลท์ ได้ให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการทั่วประเทศและภูมิภาคมานานกว่าสิบห้าปี

 

 

 

 

เราภูมิใจที่ได้มอบทั้งบริการและวิชาการให้กับลูกค้าของเรา

 

ห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุลของ เอ็น เฮลท์ ให้บริการทดสอบวินิจฉัยระดับโมเลกุลที่ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มอาการติดเชื้อ การศึกษาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล วิทยาเนื้องอกระดับโมเลกุล ไปจนถึงการตรวจแยกเซลล์ เพื่อส่งมอบผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ดีที่่สุด ทุกบริการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและทำงานร่วมกันข้ามสาขา

 

 

 

1.กลุ่มอาการติดเชื้อ
ห้องปฏิบัติการกลุ่มอาการติดเชื้อระดับโมเลกุล ทำการทดสอบเต็มรูปแบบในด้านแบคทีเรียวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ไวรัสวิทยา และภูมิไวรับยาปฏิชีวนะ เราให้บริการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อครอบคลุมทุกระบบอวัยวะและรวมไปถึงเชื้อโรคที่มักพบในประเทศไทย
1) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างเช่น โรคติดเชื้อเอชพีวี เชื้อคลาไมเดีย และ โรคหนองใน
2) โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ อย่างเช่น ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอหรือบี โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV และโรคปวดบวมจากเชื้อมัยโคพลาสมา
3) เชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและไข้สมองอักเสบ อย่างเช่น ไวรัสสมองอักเสบญี่ปุ่น ไวรัสเฮอร์พีส์ และไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์
4) เชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น คลอสไทรเดียม ดิฟิซายล์
5) กลุ่มอาการตามฤดูกาล เช่น ไวรัสซิกา ไวรัสเดงกี และไวรัสชิคุนกุนยา


2.พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
โรคทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ที่มักจะพบในประเทศไทย รวมถึงการตรวจคัดกรองระหว่างตั้งครรภ์สามารถทำได้ในห้องปฏิบัติการของเรา ซึ่งมีการทดสอบอย่างเช่น การตรวจคัดกรองระยะก่อนการฝังตัว (PGS), โรคโลหิตจางที่เกิดจากพันธุกรรมอัลฟา, เภสัชพันธุศาสตร์ และการตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา (NIPS)


3.วิทยาเนื้องอกระดับโมเลกุล
สำหรับโรคมะเร็ง เรามีเครื่องมือเพื่อการวินืจฉัยรักษาขั้นต้น ติดตามความคืบหน้า รวมถึงการวินิจฉัยประกอบ
1) เครื่องมือเพื่อการวินิจฉัยรักษาขั้นต้น เช่น JAK2 V617F โรคเอ็มพีเอ็น และ การกลายพันธุ์ FLT3 ใน AML
2) การติดตามความคืบหน้าของโรค อย่างเช่น พลาสมา EGFR
3) การทดสอบวินิจฉัยประกอบ เพื่อรวมเข้ากับการประเมินการบำบัดอย่างมีเป้าหมาย เช่น RAS, RAF และ EGFR


4.การตรวจแยกเซลล์
พื่อติดตามผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำและแยกประเภทมะเร็งโลหิตวิทยา การตรวจแยกเซลล์ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการศึกษาประเภทของเซลล์เม็ดเลือดและระบุประเภทของเซลล์ที่แยกชนิดไม่ได้ รวมถึง เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (ทีเซลล์/บีเซลล์/เอ็นเค เซลล์) และอิมมูโนฟีโนไทป์ เพื่อหามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์และมะเร็งต่อมน้ำเหลือ

 
    Download Laboratory Services Catalog 

 

Health Articles

Health Articles for Medical Professional

(N Test,N Service)

N Test

04 มกราคม 2561

ไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับ (Fatty liver) คือ ภาวะที่มีไขมันแทรกอยู่ในเซลล์ตับมากเกินปกติ โดยทั่วไปมักเป็นไขมันช...

MORE

N Test

12 ธันวาคม 2560

กลูต้าไธโอน

กลูต้าไธโอน เป็นไตรเพปไทด์ที่โมเลกุลประกอบด้วยกลูตาเมต ซีสเทอีน และไกลซีน โดยกลูต้าไธโอนช...

MORE

N Test

09 พฤศจิกายน 2560

ภูมิแพ้อาหารแฝง

เมื่อพูดถึงการแพ้อาหาร มักนึกถึงอาการคันมีผื่นขึ้นตามตัว หายใจไม่ออก บวมที่ใบหน้า คลื่นไส้ อาเจีย...

MORE