ห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและอาชีวเวชศาสตร์

N Health Wellness Laboratory Services is designed to render state – of – the – art techniques for diagnostic parameters.

 

 

 

 

บริการของห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและอาชีวเวชศาสตร์ถูกออกแบบมาให้นำเสนอเทคนิคการวินิจฉัยอย่างล้ำสมัย 
 

อุปกรณ์ของเรารวมไปถึง HPLC, Headspace GC – MS, ICP-MS, and LC-MS/MS ที่ดำเนินการโดยทีมงานจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งนักเทคโนโลยีทางการแพทย์ นักวิเคราะห์ทางเคมี นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และนักอนามัยอุตสาหการ ตามระเบียบการที่ได้รับการรับรอง
 

ด้วยปรัชญาการยึดผู้ป่วยเป็นหลักของเรา การทดสอบใหม่ๆได้ถูกนำเข้ามาใช้เพื่อการวินิจฉัยวิธีการรักษาทางคลินิกพิเศษ การวิจัย และอาชีวอนามัย

 
 

1. ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

 

ห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยของ เอ็น เฮลท์ ให้บริการการตรวจวัดปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ และสารด้านอนุมูลอิสระ การตรวจวัดระดับฮอร์โมนต่างๆ การทดสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ในการคาดการณ์โรคมะเร็งหรือโรคตามวัย ตลอดจนงานวิจัยทางคลินิกอื่นๆ

 

a.วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ: การตรวจคัดกรองจำนวนของวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่น วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี6 วิตามินซี วิตามินอี กลูตาไธโอน โคเอนไซม์คิวเทน แกมมา-โทโคฟีรอล ไลโคพีน อัลฟา-แคโรทีน เบตา-แคโรทีน และ 25-โอเอช-วิตามิน ดี2/ดี3

 

b.สารบ่งชี้ภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน: การวัดสารอนุมูลอิสระในร่างกาย เช่น
- มาลอนดีไฮด์ (MDA) เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงผลกระทบจากสารอนุมูลอิสระที่มีต่อเยื่อหุ้มเซลล์
- 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine. (8-OHdG) คือสิ่งบ่งชี้ว่าสารอนุมูลอิสระได้กระทบถึงดีเอ็นเอ

 

c.ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย: การวัดปริมาณแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่โครเมียม ทองแดง ซีลีเนียม และสังกะสี

 

d.สารบ่งชี้ในการตรวจกระดูก: การวัด Pyridinium collagen cross-links จากสารบ่งชี้ เช่น Pyridinoline และ Deoxypyridinoline ซี่งบ่งบอกถึงการสลายของกระดูก

 

e.ฮอร์โมนสเตียรอยด์: การวัดฮอร์โมนสเตียรอยด์ เช่น 11-Deoxycortisol, 17-OH Progesterone, Androstenedione, Corticosterone และ DHEA

 

f. สารสื่อประสาท: การวัดเมทาบอไลท์ของสารสื่อสาร กลุ่มฮอร์โมนแคททีโคลามีนประกอบด้วย VMA, HVA, 5-HIAA, Normetanephrine, Metanephrine และ 3-Methoxytyramine

 

 

2. ด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

เอ็น เฮลท์ เป็นผู้นำการให้บริการตรวจวิเคราะห์สำหรับงานด้านพิษวิทยาจากอุตสาหกรรมที่ครบวงจร โดยครอบคลุมการวินิจฉัยทางพิษวิทยาของสารตกค้างมีพิษ เช่น ตะกั่วจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงจากการรับมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม หรือสัมผัสสารพิษต่างๆ ตามมาตรฐานองค์กรสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา

 

a.สารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs): การวัดปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยอย่างเช่น เอธานอล เมธานอล แอซีโทน ไดโคลโรมีเธน และโทลูอีน

 

b.เมทาบอไลท์ของสารประกอบอินทรีย์ระเหย: การวัดปริมาณเมทาบอไลท์ที่เป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพของสารประกอบระเหยเช่น 
- การวัดปริมาณ Trans-muconic acid (tt-MA) หรือ S-Phenylmercapturic acid (S-PMA) เพื่อตรวจประเมินการสัมผัสสารเบนซีน 
- การวัดปริมาณ 1,2 Dihydroxy-4 (N-acetylcysteiny) -butane (DHBMA) เพื่อตรวจประเมินการสัมผัสสาร 1,3-butadiene 
- ตรวจวัดปริมาณ o-Cresol เพื่อตรวจประเมินการสัมผัสสารโทลูอีน

 

C. โลหะเป็นพิษ: การวัดปริมาณสารโลหะหนัก เช่น สารหนู สารหนูอนินทรีย์ ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม

 
    Download Laboratory Services Catalog 
 


ห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและอาชีวเวชศาสตร์

N Health Wellness Laboratory Services is designed to render state – of – the – art techniques for diagnostic parameters.

 

 

 

 

บริการของห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและอาชีวเวชศาสตร์ถูกออกแบบมาให้นำเสนอเทคนิคการวินิจฉัยอย่างล้ำสมัย 
 

อุปกรณ์ของเรารวมไปถึง HPLC, Headspace GC – MS, ICP-MS, and LC-MS/MS ที่ดำเนินการโดยทีมงานจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งนักเทคโนโลยีทางการแพทย์ นักวิเคราะห์ทางเคมี นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และนักอนามัยอุตสาหการ ตามระเบียบการที่ได้รับการรับรอง

ด้วยปรัชญาการยึดผู้ป่วยเป็นหลักของเรา การทดสอบใหม่ๆได้ถูกนำเข้ามาใช้เพื่อการวินิจฉัยวิธีการรักษาทางคลินิกพิเศษ การวิจัย และอาชีวอนามัย

 
 

1. ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

 

ห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยของ เอ็น เฮลท์ ให้บริการการตรวจวัดปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ และสารด้านอนุมูลอิสระ การตรวจวัดระดับฮอร์โมนต่างๆ การทดสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ในการคาดการณ์โรคมะเร็งหรือโรคตามวัย ตลอดจนงานวิจัยทางคลินิกอื่นๆ

 

a.วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ: การตรวจคัดกรองจำนวนของวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่น วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี6 วิตามินซี วิตามินอี กลูตาไธโอน โคเอนไซม์คิวเทน แกมมา-โทโคฟีรอล ไลโคพีน อัลฟา-แคโรทีน เบตา-แคโรทีน และ 25-โอเอช-วิตามิน ดี2/ดี3

 

b.สารบ่งชี้ภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน: การวัดสารอนุมูลอิสระในร่างกาย เช่น
- มาลอนดีไฮด์ (MDA) เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงผลกระทบจากสารอนุมูลอิสระที่มีต่อเยื่อหุ้มเซลล์
- 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine. (8-OHdG) คือสิ่งบ่งชี้ว่าสารอนุมูลอิสระได้กระทบถึงดีเอ็นเอ

 

c.ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย: การวัดปริมาณแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่โครเมียม ทองแดง ซีลีเนียม และสังกะสี

 

d.สารบ่งชี้ในการตรวจกระดูก: การวัด Pyridinium collagen cross-links จากสารบ่งชี้ เช่น Pyridinoline และ Deoxypyridinoline ซี่งบ่งบอกถึงการสลายของกระดูก

 

e.ฮอร์โมนสเตียรอยด์: การวัดฮอร์โมนสเตียรอยด์ เช่น 11-Deoxycortisol, 17-OH Progesterone, Androstenedione, Corticosterone และ DHEA

 

f. สารสื่อประสาท: การวัดเมทาบอไลท์ของสารสื่อสาร กลุ่มฮอร์โมนแคททีโคลามีนประกอบด้วย VMA, HVA, 5-HIAA, Normetanephrine, Metanephrine และ 3-Methoxytyramine

 

 

2. ด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

เอ็น เฮลท์ เป็นผู้นำการให้บริการตรวจวิเคราะห์สำหรับงานด้านพิษวิทยาจากอุตสาหกรรมที่ครบวงจร โดยครอบคลุมการวินิจฉัยทางพิษวิทยาของสารตกค้างมีพิษ เช่น ตะกั่วจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงจากการรับมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม หรือสัมผัสสารพิษต่างๆ ตามมาตรฐานองค์กรสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา

 

a.สารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs): การวัดปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยอย่างเช่น เอธานอล เมธานอล แอซีโทน ไดโคลโรมีเธน และโทลูอีน

 

b.เมทาบอไลท์ของสารประกอบอินทรีย์ระเหย: การวัดปริมาณเมทาบอไลท์ที่เป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพของสารประกอบระเหยเช่น 
- การวัดปริมาณ Trans-muconic acid (tt-MA) หรือ S-Phenylmercapturic acid (S-PMA) เพื่อตรวจประเมินการสัมผัสสารเบนซีน 
- การวัดปริมาณ 1,2 Dihydroxy-4 (N-acetylcysteiny) -butane (DHBMA) เพื่อตรวจประเมินการสัมผัสสาร 1,3-butadiene 
- ตรวจวัดปริมาณ o-Cresol เพื่อตรวจประเมินการสัมผัสสารโทลูอีน

 

C. โลหะเป็นพิษ: การวัดปริมาณสารโลหะหนัก เช่น สารหนู สารหนูอนินทรีย์ ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม

 
    Download Laboratory Services Catalog 
 
Health Articles

Health Articles for Medical Professional

(N Test,N Service)

N Test

23 ธันวาคม 2558

พิษภัยจากอุตสาหกรรม

เป็นแก๊สไม่มีสี มีกลิ่นคล้ายน้ำมันเบนซินอ่อนๆ สามารถพบได้ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลิต...

MORE

N Test

18 มิถุนายน 2558

อลูมิเนียม อันตรายใกล้ตัว

อลูมิเนียมเป็นธาตุโลหะที่พบได้แพร่หลายในชีวิตประจำวัน อลูมิเนียมถูกนำมาใช้เป็นส่วยประกอบในอุตสาห...

MORE

N Test

31 กรกฎาคม 2557

25-OH Vitamin D2/D3

เครื่องมือสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารในสภาวะของเหลว โดยใช้ตัวตรวจวัด (Detector)...

MORE