บริการงานปราศจากเชื้อแบบครบวงจร

เอ็น เฮลท์ เป็นผู้นำในการให้บริการงานปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลและองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีงานปราศจากเชื้อที่ทันสมัยและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

 

 

 

 

 

HOSPITAL ACQUIRED INFECTION IS
A SERIOUS PROBLEM
TO ALL HEALTHCARE PROVIDERS.

งานปราศจากเชื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล กว่า 20% ของการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลสามารถป้องกันด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการปราศจากเชื้อด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 
 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

เอ็น เฮลท์ เป็นผู้นำในการให้บริการงานปราศจากเชื้อสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมงานที่เปี่ยมประสบการณ์

 

มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพทุกกระบวนการทำงาน

 

เรามีกระบวนการควบคุมคุณภาพการทำงานทุกขั้นตอนทั้งระบบ โดยการตรวจสอบคุณภาพงานปลอดเชื้อครบทั้ง 3 ปัจจัย ทั้งทางกลไก เคมี และชีวภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 รวมทั้งการนำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถทวนสอบกระบวนการทำงานแต่ละรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการปลอดเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลากหลายประเภท เช่น เครื่องมือสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง,ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ เครื่องมือทางทันตกรรม เครื่องมือที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ ผ้าลินินสีเขียวที่ใช้ในการผ่าตัด

 
    Download Sterilies Processing Services Brochure
 


บริการงานปราศจากเชื้อแบบครบวงจร

เอ็น เฮลท์ เป็นผู้นำในการให้บริการงานปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลและองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีงานปราศจากเชื้อที่ทันสมัยและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

 

 

 

 

 

HOSPITAL ACQUIRED
INFECTION IS
A SERIOUS PROBLEM
TO ALL HEALTHCARE PROVIDERS.

 

งานปราศจากเชื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล กว่า 20% ของการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลสามารถป้องกันด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการปราศจากเชื้อด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 
 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

เอ็น เฮลท์ เป็นผู้นำในการให้บริการงานปราศจากเชื้อสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมงานที่เปี่ยมประสบการณ์

 

มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพทุกกระบวนการทำงาน

 

เรามีกระบวนการควบคุมคุณภาพการทำงานทุกขั้นตอนทั้งระบบ โดยการตรวจสอบคุณภาพงานปลอดเชื้อครบทั้ง 3 ปัจจัย ทั้งทางกลไก เคมี และชีวภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 รวมทั้งการนำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถทวนสอบกระบวนการทำงานแต่ละรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการปลอดเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลากหลายประเภท เช่น

 

เครื่องมือสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง,ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ เครื่องมือทางทันตกรรม เครื่องมือที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ ผ้าลินินสีเขียวที่ใช้ในการผ่าตัด

 

 
    Download Sterilies Processing Services Brochure
 
Health Articles

Health Articles for Medical Professional

(N Test,N Service)

N Test

26 มีนาคม 2561

วัณโรค

วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Mycobacterium Tuberculosis โดยเชื้...

MORE

N Test

12 ธันวาคม 2560

กลูต้าไธโอน

กลูต้าไธโอน เป็นไตรเพปไทด์ที่โมเลกุลประกอบด้วยกลูตาเมต ซีสเทอีน และไกลซีน โดยกลูต้าไธโอนช...

MORE

N Test

09 พฤศจิกายน 2560

ภูมิแพ้อาหารแฝง

เมื่อพูดถึงการแพ้อาหาร มักนึกถึงอาการคันมีผื่นขึ้นตามตัว หายใจไม่ออก บวมที่ใบหน้า คลื่นไส้ อาเจีย...

MORE