บริหารจัดการผ้าโรงพยาบาล

ผู้ริเริ่มระบบการบริหารและบริการผ้าและผ้าติดเชื้อแบบครบวงจรภายในประเทศไทย
 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ผ้าลินินคุณภาพสูงและบริการซักอบรีด

 

ด้วยระบบและเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้

 

เอ็น เฮลท์ ผู้ริเริ่มระบบการบริหารและบริการผ้าและผ้าติดเชื้อแบบครบวงจรภายในประเทศไทย ให้บริการเช่าผ้าและบริหารผ้าสำหรับโรงพยาบาล แบบครบวงจร ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน ให้บริการเก็บผ้าเปื้อนส่งซัก และส่งผ้าสะอาดพร้อมใช้งานคืนไปยังตึกคนไข้ ทุกแผนกในโรงพยาบาล พร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดปัญหาเรื่องการลงทุนซื้อผ้า และการสูญหายของผ้า

 

 

 

ระบบการบริหารและบริการผ้าของเรา ดำเนินการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ

JCI, HA และ ISO สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

 

เราเลือกใช้ผ้าคุณภาพสูง ออกแบบเหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐาน เน้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ป่วย นอกจากนี้ลูกค้าของเราจะได้รับรายงานข้อมูลสรุปการใช้งานผ้าทุกเดือน เพื่อการวางแผนการใช้งานผ้าอย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในโรงพยาบาล เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และช่วยให้โรงพยาบาลควบคุมการใช้จ่ายค่าผ้าได้ตามยอดการใช้งานจริง

 

 

 

บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐาน

• ระบบการบริหารและบริการผ้าได้มาตรฐานการแพทย์
• บริการได้มาตรฐานคุณภาพ JCI, HA และ ISO
• เลือกใช้ผ้าคุณภาพสูง ออกแบบเหมาะสม และตัดเย็บตามความต้องการ
• รายงานข้อมูลสรุปการใช้งานผ้าทุกเดือน
 

บริการครบวงจร

• บริหารและบริการผ้า ด้วยระบบ N Health Linen+® และ Mobile Transporter®
• ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการผ้า
• บริหารจัดการคลังผ้าตามการใช้งาน
• บรรจุและจัดผ้าตามความต้องการ

 

 

การควบคุมค่าใช้จ่าย

• ต้นทุนแท้จริงกับการชำระเงินต่อการใช้งานผ้า (Pay-Per-Use)
• ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการคำนวณและดูแลจำนวนขั้นต่ำของการจัดเก็บผ้าในแต่ละแผนก เพื่อควบคุมสต็อคผ้าส่วนกลาง

 

 

 

 บริหารจัดการผ้าโรงพยาบาล

ผู้ริเริ่มระบบการบริหารและบริการผ้าและผ้าติดเชื้อแบบครบวงจรภายในประเทศไทย
 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ผ้าลินินคุณภาพสูงและบริการซักอบรีด

 

ด้วยระบบและเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้

 

เอ็น เฮลท์ ผู้ริเริ่มระบบการบริหารและบริการผ้าและผ้าติดเชื้อแบบครบวงจรภายในประเทศไทย ให้บริการเช่าผ้าและบริหารผ้าสำหรับโรงพยาบาล แบบครบวงจร ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน ให้บริการเก็บผ้าเปื้อนส่งซัก และส่งผ้าสะอาดพร้อมใช้งานคืนไปยังตึกคนไข้ ทุกแผนกในโรงพยาบาล พร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดปัญหาเรื่องการลงทุนซื้อผ้า และการสูญหายของผ้า

 

 

 

ระบบการบริหารและบริการผ้าของเรา ดำเนินการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ

JCI, HA และ ISO สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

 

เราเลือกใช้ผ้าคุณภาพสูง ออกแบบเหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐาน เน้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ป่วย นอกจากนี้ลูกค้าของเราจะได้รับรายงานข้อมูลสรุปการใช้งานผ้าทุกเดือน เพื่อการวางแผนการใช้งานผ้าอย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในโรงพยาบาล เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และช่วยให้โรงพยาบาลควบคุมการใช้จ่ายค่าผ้าได้ตามยอดการใช้งานจริง

 

 

 

บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐาน

• ระบบการบริหารและบริการผ้าได้มาตรฐานการแพทย์
• บริการได้มาตรฐานคุณภาพ JCI, HA และ ISO
• เลือกใช้ผ้าคุณภาพสูง ออกแบบเหมาะสม และตัดเย็บตามความต้องการ
• รายงานข้อมูลสรุปการใช้งานผ้าทุกเดือน
 

บริการครบวงจร

• บริหารและบริการผ้า ด้วยระบบ N Health Linen+® และ Mobile Transporter®
• ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการผ้า
• บริหารจัดการคลังผ้าตามการใช้งาน
• บรรจุและจัดผ้าตามความต้องการ

 

 

การควบคุมค่าใช้จ่าย

• ต้นทุนแท้จริงกับการชำระเงินต่อการใช้งานผ้า (Pay-Per-Use)
• ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการคำนวณและดูแลจำนวนขั้นต่ำของการจัดเก็บผ้าในแต่ละแผนก เพื่อควบคุมสต็อคผ้าส่วนกลาง

 

 

 

Health Articles

Health Articles for Medical Professional

(N Test,N Service)

N Test

26 มีนาคม 2561

วัณโรค

วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Mycobacterium Tuberculosis โดยเชื้...

MORE

N Test

12 ธันวาคม 2560

กลูต้าไธโอน

กลูต้าไธโอน เป็นไตรเพปไทด์ที่โมเลกุลประกอบด้วยกลูตาเมต ซีสเทอีน และไกลซีน โดยกลูต้าไธโอนช...

MORE

N Test

09 พฤศจิกายน 2560

ภูมิแพ้อาหารแฝง

เมื่อพูดถึงการแพ้อาหาร มักนึกถึงอาการคันมีผื่นขึ้นตามตัว หายใจไม่ออก บวมที่ใบหน้า คลื่นไส้ อาเจีย...

MORE