บริการวิศวกรรมการแพทย์

เอ็น เฮลท์ จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการบริหารจัดการอุปกรณ์โดยให้บริการทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง สถาบันเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และคลินิก รวมถึง ห้องปฏิบัติการและสถานพยาบาล

 

 

 

 

บริการของเราได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพมากมาย

• ดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 150,000 ชุด
• มีวิศวกรการแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะด้านมากกว่า 150 คน พร้อมให้บริการ
• ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
• พร้อมให้บริการแก่โรงพยาบาลในการยื่นขอการรับรอง JCI, HA และมาตรฐาน HA ขั้นสูง ด้วยการบริการที่ได้มาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO/IEC17025

 

ขอบเขตของบริการ

การบริการสอบเทียบ และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการครบวงจรและบริการลงพื้นที่
การซ่อมบำรุง (ซ่อมแซม) การจัดระบบ Equipment Pool Services
บริการสายด่วนตลอด 24 ชม. การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร
ระบบการจัดการข้อมูลด้วยระบบเอ็น สมาร์ท (ซอฟต์แวร์ CMMS) การจัดการอะไหล่
บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ การทำสัญญาบริการกับบุคคลภายนอก
การจัดการการแจ้งเตือน จัดการความเสี่ยง และการเรียกคืน การสอบเทียบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
 
 

 

 

 

 

 

 

การบริการสอบเทียบ และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อย่างเป็นระบบ นอกจากช่วยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง หรือการซื้อทดแทน เครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานคุณภาพ ช่วยให้แพทย์ทำการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจในความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ ทั้งผู้ป่วย และบุคลากรผู้ใช้งาน

N Health Biomedical Engineering (BME) ให้บริการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance, PM) และสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration, CAL) เครื่องมือการแพทย์ (Medical Equipment) เครื่องวิเคราะห์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory & Scientific Equipment) โดยทีมวิศวกรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย กว่า 100 รายการ

 

 

การบริการหลังการขาย

 

ทีมวิศวกรของ เอ็น เฮลท์ ดูแลตั้งแต่การติดตั้ง ตั้งค่า บำรุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมแซม การตรวจสอบชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งใหม่ สามารถให้คำปรึกษา ด้านการสอบเทียบ และการแปลผลใบรายงานการสอบเทียบ

 

 

 

 

การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร

 

การตรวจสอบคุณภาพ อากาศภายในห้องเพื่อความมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อของผู้มารับบริการ นอกจากนั้นยังช่วยในการทดสอบรอยรั่วของแผ่นกรอง อากาศประสิทธิภาพสูงภายในห้องสะอาดของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมวิศวกรการแพทย์ของ เอ็น เฮลท์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ประเมินคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาล โดยทีมวิศวกรการแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ ให้บริการในโรงพยาบาลด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย ได้รับการสอบเทียบ และรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ มีการให้บริการอย่างมีระบบ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015

 

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

 

ทางทีมวิศวกรรมการแพทย์พร้อมให้บริการครอบคลุมงานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ทั้งระบบ ของโรงพยาบาล โดยให้บริการด้วยทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญดูแลประจำโรงพยาบาล ตั้งแต่งานระบบ ทะเบียนประวัติเครื่องมือแพทย์ โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล NSmart ที่รองรับการใช้งาน QR Code สามารถเข้าจัดการรวดเร็วด้วยโทรศัพท์ Smart Phone หรือ Tablet และยังพร้อมให้บริการงาน ซ่อมบำรุง งาน Equipment Pool งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในห้องสะอาด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการติดเชื้อทางอากาศ งานดูแลสัญญา Services Contract งานวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าการใช้งานของเครื่องมือ (Utilization) เพื่อเป็นประโยชน์ในทำการตลาดของโรงพยาบาล และงานบริการจัดการด้าน เครื่องมือทางรังสีและนิวเคลียร์ ให้สอดคล้องพระราชบัญญัติตามกฏหมาย

 

 

 

 

บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

 

รายการเครื่องมือที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอุณหภูมิ

- ตู้แช่แข็ง
- ตู้เย็น
- เครื่องฟักไข่
- เตาอบร้อน
- อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
- เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบมีเซนเซอร์

 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารเคมี
- Piston Pipette
- เครื่องหมุนเหวี่ยง

 

รายการเครื่องมือห้องปฏิบัติการอื่นๆที่ให้บริการ
- เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น
- เทอร์โมมิเตอร์ชนิดของเหลวบรรจุในหลอด
- เครื่องอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ
- เครื่องหมุนรอบ
- เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
- นาฬิกา/เครื่องนับ
- เครื่องเขย่า/ผสม/ม้วน
- ตู้ปลอดเชื้อ

 

คุณค่าที่จะได้รับจากบริการของเรา

 

ความรวดเร็วในการทำงาน
• บริการซ่อมแซมเครื่องมือให้พร้อมกับการใช้งาน
• รับประกันความพร้อมใช้งานมากกว่า 95%
• บริการกรณีลูกค้าเกิดปัญหาเวลาฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 

ความคุ้มทุน
• บริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
• การบริหารสินทรัพย์
• การประเมินเทคโนโลยี
• การจัดการสัญญา
• ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

 

มีการให้บริการที่ดี
• บริการด้วยระบบ WEB-BASED CMMS
• บริการด้วยทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
• มีกระบวนการทำงานที่มีระบบ
• การสอบเทียบและเกณฑ์การทดสอบที่เป็นที่ยอมรับโดยสถาบันวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน (ERCI)

 

 

 


บริการวิศวกรรมการแพทย์

เอ็น เฮลท์ จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการบริหารจัดการอุปกรณ์โดยให้บริการทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง สถาบันเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และคลินิก รวมถึง ห้องปฏิบัติการและสถานพยาบาล

 

 

 

 

บริการของเราได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพมากมาย

• ดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 150,000 ชุด
• มีวิศวกรการแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะด้านมากกว่า 150 คน พร้อมให้บริการ
• ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
• พร้อมให้บริการแก่โรงพยาบาลในการยื่นขอการรับรอง JCI, HA และมาตรฐาน HA ขั้นสูง ด้วยการบริการที่ได้มาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO/IEC17025

 

ขอบเขตของบริการ

การบริการสอบเทียบ และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการครบวงจรและบริการลงพื้นที่
การซ่อมบำรุง (ซ่อมแซม) การจัดระบบ Equipment Pool Services
บริการสายด่วนตลอด 24 ชม. การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร
ระบบการจัดการข้อมูลด้วยระบบเอ็น สมาร์ท (ซอฟต์แวร์ CMMS) การจัดการอะไหล่
บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ การทำสัญญาบริการกับบุคคลภายนอก
การจัดการการแจ้งเตือน จัดการความเสี่ยง และการเรียกคืน การสอบเทียบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
 
 

 

 

 

 

การบริการสอบเทียบ และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อย่างเป็นระบบ นอกจากช่วยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง หรือการซื้อทดแทน เครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานคุณภาพ ช่วยให้แพทย์ทำการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจในความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ ทั้งผู้ป่วย และบุคลากรผู้ใช้งาน

N Health Biomedical Engineering (BME) ให้บริการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance, PM) และสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration, CAL) เครื่องมือการแพทย์ (Medical Equipment) เครื่องวิเคราะห์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory & Scientific Equipment) โดยทีมวิศวกรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย กว่า 100 รายการ

 

 

After Sales Services

N Health engineering team takes care of installation, setup, preventive maintenance, repair, inspections of spare parts, disposable materials items and new decorative items, plus consultations about calibration and variable data for calibration.

 

 

 

 

การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร

 

การตรวจสอบคุณภาพ อากาศภายในห้องเพื่อความมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อของผู้มารับบริการ นอกจากนั้นยังช่วยในการทดสอบรอยรั่วของแผ่นกรอง อากาศประสิทธิภาพสูงภายในห้องสะอาดของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมวิศวกรการแพทย์ของ เอ็น เฮลท์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ประเมินคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาล โดยทีมวิศวกรการแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ ให้บริการในโรงพยาบาลด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย ได้รับการสอบเทียบ และรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ มีการให้บริการอย่างมีระบบ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015

 

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

 

ทางทีมวิศวกรรมการแพทย์พร้อมให้บริการครอบคลุมงานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ทั้งระบบ ของโรงพยาบาล โดยให้บริการด้วยทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญดูแลประจำโรงพยาบาล ตั้งแต่งานระบบ ทะเบียนประวัติเครื่องมือแพทย์ โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล NSmart ที่รองรับการใช้งาน QR Code สามารถเข้าจัดการรวดเร็วด้วยโทรศัพท์ Smart Phone หรือ Tablet และยังพร้อมให้บริการงาน ซ่อมบำรุง งาน Equipment Pool งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในห้องสะอาด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการติดเชื้อทางอากาศ งานดูแลสัญญา Services Contract งานวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าการใช้งานของเครื่องมือ (Utilization) เพื่อเป็นประโยชน์ในทำการตลาดของโรงพยาบาล และงานบริการจัดการด้าน เครื่องมือทางรังสีและนิวเคลียร์ ให้สอดคล้องพระราชบัญญัติตามกฏหมาย

 

 

 

 

บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

 

รายการเครื่องมือที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอุณหภูมิ

- ตู้แช่แข็ง
- ตู้เย็น
- เครื่องฟักไข่
- เตาอบร้อน
- อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
- เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบมีเซนเซอร์

 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารเคมี
- Piston Pipette
- เครื่องหมุนเหวี่ยง

 

รายการเครื่องมือห้องปฏิบัติการอื่นๆที่ให้บริการ
- เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น
- เทอร์โมมิเตอร์ชนิดของเหลวบรรจุในหลอด
- เครื่องอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ
- เครื่องหมุนรอบ
- เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
- นาฬิกา/เครื่องนับ
- เครื่องเขย่า/ผสม/ม้วน
- ตู้ปลอดเชื้อ

 

คุณค่าที่จะได้รับจากบริการของเรา

 

ความรวดเร็วในการทำงาน
• บริการซ่อมแซมเครื่องมือให้พร้อมกับการใช้งาน
• รับประกันความพร้อมใช้งานมากกว่า 95%
• บริการกรณีลูกค้าเกิดปัญหาเวลาฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 

ความคุ้มทุน
• บริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
• การบริหารสินทรัพย์
• การประเมินเทคโนโลยี
• การจัดการสัญญา
• ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

 

มีการให้บริการที่ดี
• บริการด้วยระบบ WEB-BASED CMMS
• บริการด้วยทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
• มีกระบวนการทำงานที่มีระบบ
• การสอบเทียบและเกณฑ์การทดสอบที่เป็นที่ยอมรับโดยสถาบันวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน (ERCI)

 

 

Health Articles

Health Articles for Medical Professional

(N Test,N Service)

N Test

26 มีนาคม 2561

วัณโรค

วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Mycobacterium Tuberculosis โดยเชื้...

MORE

N Test

12 ธันวาคม 2560

กลูต้าไธโอน

กลูต้าไธโอน เป็นไตรเพปไทด์ที่โมเลกุลประกอบด้วยกลูตาเมต ซีสเทอีน และไกลซีน โดยกลูต้าไธโอนช...

MORE

N Test

09 พฤศจิกายน 2560

ภูมิแพ้อาหารแฝง

เมื่อพูดถึงการแพ้อาหาร มักนึกถึงอาการคันมีผื่นขึ้นตามตัว หายใจไม่ออก บวมที่ใบหน้า คลื่นไส้ อาเจีย...

MORE