ใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณแม่

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับคุณแม่

ใหม่

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งชาย

Cancer's Risk Screening คัดกรองความเสี่ยงมะเร็งชาย

ใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน

โปรแกรมสำหรับวัยทำงาน

ใหม่

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งผู้หญิง

ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งผู้หญิง

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ

ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง ไซต์ S

ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง ยี่ห้อไฮแคร์ ไซต์ S (100 ชิ้น/กล่อง)

ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง ไซต์ M

ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง ยี่ห้อไฮแคร์ ไซต์ M (100 ชิ้น/กล่อง)

ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง ไซต์ L

ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง ยี่ห้อไฮแคร์ ไซต์ L (100 ชิ้น/กล่อง)

ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง ไซต์ XL

ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง ยี่ห้อไฮแคร์ ไซต์ XL (100 ชิ้น/กล่อง)