เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบอินฟราเรด LEPU

เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร

เครื่องผลิตออกซิเจน

เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร

เครื่องผลิตออกซิเจน

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า รุ่น ZOLL AED Plus

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ