ใหม่

แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล ขนาด 1,000 มล. (รีฟิล)

แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล

เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบอินฟราเรด LEPU

เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร

เครื่องผลิตออกซิเจน

เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร

เครื่องผลิตออกซิเจน

ถุงมือยางแบบมีแป้ง ไฮแคร์ ไซต์ XS-L

ถุงมือยางแบบมีแป้ง ไฮแคร์ ไซต์ XS-L (100 ชิ้น/กล่อง)