เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ

ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง ไซต์ S

ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง ยี่ห้อไฮแคร์ ไซต์ S (100 ชิ้น/กล่อง)

ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง ไซต์ M

ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง ยี่ห้อไฮแคร์ ไซต์ M (100 ชิ้น/กล่อง)

ใหม่

แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล ขนาด 1,000 มล.

แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล

เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบอินฟราเรด LEPU

เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร

เครื่องผลิตออกซิเจน

เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร

เครื่องผลิตออกซิเจน