ใหม่

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งผู้หญิง

ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งผู้หญิง

ใหม่

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งชาย

Cancer's Risk Screening คัดกรองความเสี่ยงมะเร็งชาย

ใหม่

แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล ขนาด 1,000 มล. (รีฟิล)

แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล

เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบอินฟราเรด LEPU

เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร

เครื่องผลิตออกซิเจน

เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร

เครื่องผลิตออกซิเจน

ใหม่

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC พื้นที่ใช้สอย 1-120 ตร.ม.

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC พื้นที่ใช้สอย 1-140 ตร.ม.

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC พื้นที่ใช้สอย 1-160 ตร.ม.

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC

ใหม่

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ พร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล