บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC พื้นที่ใช้สอย 1-180 ตร.ม.

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC

ใหม่

โปรแกรมสำหรับคนรักสุขภาพ

ชุดตรวจสุขภาพเบื้องต้น

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC พื้นที่ใช้สอย 1-100 ตร.ม.

บริการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC

ใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณแม่

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับคุณแม่

ใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณพ่อ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับคุณพ่อ

ใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน

โปรแกรมสำหรับวัยทำงาน

ใหม่

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ

เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร

เครื่องผลิตออกซิเจน